Deler ut nesten 6 millioner kroner til kunstproduksjon og formidling av kulturarv

Blant aktørene som har fått midler til formidling av kulturarv, er Tønsberg Vikingfestival Foto: Henrik Ulrichsen

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

18.02.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Søknadene til fylkeskommunens tilskuddsmidler til kunstproduksjon og utviklingsmidler til formidling av kulturarv for 2021 viser enorm aktivitet på kunst- og kulturfeltet i fylket.

Torsdag fordelte hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett i Vestfold og Telemark totalt 5 150 000 kr til 64 store og små kunst- og kulturaktører. Med hele 193 søknader, som er rekord, tyder mye på at innbyggerne i fylket har mye å se frem til på kunst- og kulturfeltet fremover. Også innenfor formidling av kulturarv er aktiviteten høy, med 22 søknader med stor variasjon i uttrykk og tematisk bredde. Åtte av søknadene fikk fordelt totalt 625 000 kroner, som er tilskuddsrammen for 2021.

Hardt rammet av koronakrisen

- Det er fantastisk å se det store og brede aktivitetsnivået som planlegges av aktørene innenfor kunst, kultur og kulturarv i fylket vårt. Dette feltet har vært hardt rammet av koronakrisen med avlysninger og utsettelser av arrangementer. Vi føler på en ekstra takknemlighet over å få bidra med tilskudd i en tid som dette, uttaler Maja Foss Five, leder for hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Hovedutvalgsleder Maja Foss Five er glad for at fylkeskommunen kan bidra med tilskudd til kunst- og kulturlivet i fylket i en utfordrende tid. (Foto: Tom Riis)

Målet med disse tilskudds- og utviklingsmidlene er å stimulere til et profesjonelt og mangfoldig kulturtilbud i fylket, som når flest mulig av innbyggerne. Hovedsakelig er det frivillige lag og foreninger og profesjonelle formidlingsaktører som kan søke om støtte til kulturarvprosjekter, mens tilskudd til kunstproduksjon er rettet mot det profesjonelle kulturfeltet, i tillegg kan kommuner søke.

Skulle gjerne delt ut mer

Den totale søknadssummen i de 193 søknadene til kunstproduksjon er på over 38 millioner kroner, mens den for formidling av kulturarv er på 2 850 000 kroner. Det er søknadsrekorder både i antall og kroner.

- Vi skulle gjerne hatt flere midler å dele ut, og det var svært utfordrende å prioritere blant så mange gode søknader. Mange gode prosjekter har dessverre fått avslag. Samtidig er det stor bredde blant de som har fått tildelt midler, fra folkemusikksenter til metallfestival, til dokumentarfilm om vikingskip og inkluderingsprosjektet «Fargespill Larvik». Fellesnevneren er at de alle vil bidra til et mangfoldig og profesjonelt kulturtilbud i Vestfold og Telemark i tiden fremover, mener Foss Five.

Inkluderingsprosjektet "Fargespill Larvik" har fått tilskudd (foto: Frank Tindvik)

Kan utløse nasjonale midler

I tildelingene til kunstproduksjon er satsinger hvor fylkeskommunen allerede har tatt en økonomisk rolle som tilskuddspart, prioritert. Mange kunst- og kulturaktører i fylket har bygget opp solide og profesjonelle konsepter, og flere har allerede oppnådd støtte fra Norsk Kulturråd.

- Disse krever forutsigbarhet, og det er viktig å følge opp Kulturrådets forventninger til regional medfinansiering, også for å styrke aktørenes muligheter for å utløse nasjonale midler, forklarer Foss Five.

Innenfor formidling av kulturarv er det i år langt flere søknader fra Telemark-delen av fylket, med 6 av 22. Prosjekter med aktivitet i en større del av fylket er prioritert.                                                                                                                                                                       

- Vi har en unik kulturarv fra flere tidsepoker i fylket vårt, og mange dyktige aktører som jobber med å formidle dette. Selv om vi alle fortsatt står i en krevende tid med forebygging av smittespredning, håper vi at kulturlivet sakte, men sikkert kan gjenåpnes i løpet av 2021, slik at vi alle igjen kan ta del i felles kulturopplevelser. og at kulturnæringene får oppleve mer forutsigbarhet og optimisme i sitt verdifulle arbeid i samfunnet, avslutter hovedutvalgslederen.

 

Oversikt over søkere og tildeling, kunstproduksjon

Oversikt over søkere og tildeling, formidling av kulturarv

Saksfremlegg og øvrige saksdokumenter finner du her