Deler ut stipender til kunstnere og idrettsutøvere

Keramiker Johanne Birkeland fra Færder var en av de som ble tildelt kunstnerstipend i 2020 Foto: privat

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

15.02.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Fylkeskommunen skal dele ut mer enn en halv million kroner i stipender til toppidrettsutøvere og kunstnere i Vestfold og Telemark, og søknadsfristen nærmer seg.

- Målet med stipendordningene for toppidrett og kunst er å bidra til talentutvikling i fylket vårt. Dette er et av flere bidrag fra fylkeskommunen i å bygge Vestfold og Telemark som et idrettsfylke hvor utøvere opplever gode rammer for satsing, og til at profesjonelle kunstnere skal ha mulighet til videreutvikling og kompetanseheving, sier Maja Foss Five, leder i hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Til trening, konkurranse og utstyr

Toppidrettsstipendet er innrettet mot unge utøvere, og aktuelle kandidater må være mellom 16-23 år. I tillegg må de være fra Vestfold og Telemark, og ha et høyt internasjonalt nivå. Det kan søkes stipend til trening, konkurranse og utstyr. For toppidrettsstipendet er den totale rammen 320 000 kroner, fordelt på inntil 8 stipend på 40 000 kroner.

Styrkeløfter Lena Sjøl fra Holmestrand ble tildelt toppidrettsstipend i 2020

Både profesjonelle og nyutdannede kunstnere

Aktuelle kandidater for kunstnerstipendet er profesjonelle utøvere som har sitt virke i fylket. Rammen for kunstnerstipendet er på 250 000 kroner, fordelt på 5 stipender. Både profesjonelle og nyutdannede kunstnere kan søke, og stipendet kan gå til kompetanse- og utviklingstiltak, som studieturer, reiser, kurs og kunstnerisk utforsking

- Vi fikk mange gode søknader i fjor, og ser frem til å motta nye for 2021. Det er stor bredde både innenfor idrett og kunst i fylket vårt, med mange talenter og utøvere på et høyt nivå. Jeg håper på mange søknader, og garanterer at hver og en blir vurdert nøye, forsikrer Foss Five.

Søknadsfrist for begge stipendordninger er 15. mars. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her:

Kunstnerstipend

Toppidrettsstipend