Deler ut tilskudd til nyskapende og samfunnsaktuell kunst

Bilde av Simone Thiis på scenen
Simone Thiis produserer mye scenekunst og tekster for barn og unge hovedsakelig, her fra forestillingen "Den japanske hagen". Nå får hun tilskudd fra fylkeskommunen til å produsere en forestilling om et alvorlig og viktig tema. Foto: Privat

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

07.06.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

17 kunstaktører i Vestfold og Telemark ble valgt ut til å motta støtte til sin kunstproduksjon da hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett fordelte 950 000 kroner i tilskudd sist torsdag.

Vestfold og Telemarks fylkeskommunes mål med tilskuddsmidlene er å stimulere til et profesjonelt og mangfoldig kulturtilbud i fylket, som når flest mulig av innbyggerne. Tilskuddsordningen for produksjonsstøtte er rettet mot det profesjonelle kulturfeltet, og dette er årets andre tildelingsrunde.

Spesielt kunstnerisk interessante

Produksjonsstøtten skal bidra til å styrke rammevilkårene for profesjonelle kunstnere og ensembler i Vestfold og Telemark, og skal brukes til å utvikle nye forestillinger, konserter, og utstillinger. Blant aktørene som nå får tilskudd, som både er nye og etablerte, er det noen fellestrekk.

- Vi har prioritert produksjoner som er nyskapende, og som er spesielt kunstnerisk interessante. Flere prosjekter tar for seg aktuelle samfunnstemaer som klima og bærekraft, gråsonevoldtekt og ansiktsgjenkjenning. Andre representerer kunstnerisk utforskning på høyt nivå. Vi er også opptatt av en god fordeling mellom tilskudd til musikk, visuell kunst og scenekunst, forklarer leder for hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett, Maja Foss Five.

Noen aktører som nå kan produsere sin kunst med fylkeskommunal støtte, er: Det omreisende Bibliotek-Karens fantastiske bibliotek (Porsgrunn) - som bruker lek med språk, ord og bokstaver for å bane vei for leseglede, Simone Thiis (Tønsberg/Risør) med sin Sone Grå 2.0 storytelling – en scenekunstproduksjon om overgrep, Lena Barth Aarstad (Porsgrun) med Lenas Språksjåvv - en forestilling om språk og identitet; om Grenlandsdialekta - en utrydningstruet dialekt få er stolte av, og Gamle Ormelet (Færder) til sin jubileumsforestilling Nye og gamle penger, med tekster av Tommy Sørbø og Odd Børretzen.

Høy kunstaktivitet – delte ut ekstra

I tillegg til de ordinære 750 000 kronene hovedutvalget hadde til disposisjon, valgte de å bevilge 200 000 kroner ekstra fra utvalgets egen disposisjonskonto. Brevik musikkorps tildeles 150 000 kroner til Cort Adeler 400 år – en markering av den kjente sjøhelten; med foredrag, konserter og markeringer, mens Bøes Film og Teater (Siljan) får 50 000 kroner til sin Iskanten, en konsertforestilling om hva som skjer med livet i havet, menneskene og kloden, hvis iskantsonen i Arktis trekker seg tilbake enda mer.

Maja Foss Five og resten av kultur, folkehelse, tannhelse og idrett valgte å fordele 200 000 kroner ekstra når utvalgte kunstaktører i fylket fikk fordelt produksjonsstøtte sist torsdag. 

- Vi er glade for å bidra til at profesjonelle kunstaktører i fylket vårt kan produsere og utvikle seg. Det er fantastisk inspirerende å se hvor høy aktivitet det er på kunstfeltet i fylket vårt, og vi får inn langt flere søknader enn vi har mulighet til å imøtekomme. Men vi sikre på at disse midlene vi deler ut vil bidra til å realisere mange kunstprosjekter og utstillinger som publikum kan glede seg til fremover, sier Foss Five.

Det kom inn hele 66 søknader med en total søknadssum på 6 184 760 kroner.

 

Se oversikt over alle tildelinger her (nr. 16 og 17 fikk også tilskudd)

Les mer om tilskudd til kunstproduksjon pg produksjonsstøtte her