Delte ut fylkeskulturprisen og flere stipender

Stipendmottakere sammen med politikere
Pris- og stipendoverrekkere og mottakere samlet: F.v: Fylkesordfører Terje Riis Johansen, Izabela Jadwiga Zolcinska, Johnny Kvaale Bjerk, Gro Dahle, Nina Ossavy, Jo David Meyer Lysne, Tone Krohn, hovedutvalgsleder Maja Foss Five. Foto: Alle foto: Kristine Mellefoss

Av:

Frank Tindvik / Kristine Mellefoss

Publisert:

15.12.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Tirsdag kveld ble fylkeskulturprisen 2022, fem kunstnerstipender og stipendet for husflid og håndverk overrakt til utkårede Vestfold- og Telemarkinger som har bemerket seg innenfor kunst, kultur og tradisjonshåndverk.

Årets pris- og stipendutdeling ble arrangert på Thon Hotel i Skien tirsdag kveld, og til stede var både pris- og stipendmottakerne med sine følger, fylkestingsmedlemmene og ansvarlige saksbehandlere fra fylkeskommunens administrasjon. 

- Når ut til barn som har det vanskelig 

Fylkeskulturprisen er på kr. 75 000, og formålet er å gi honnør til en aktiv kunstner eller kulturaktør som har gjort en betydelig innsats for fylkets kunst- og kulturliv. I år kom det inn 14 forslag på kandidater, og hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett, valgte tidligere i høst ut forfatter Gro Dahle som årets prisvinner.

I sin begrunnelse vektla utvalget spesielt at hennes utgivelser når bredt ut i hele landet – til ulike aldersgrupper, og at hun står bak en rekke gode samtalebøker om vanskelige temaer som kjønnsforvirring, incest, omsorgssvikt og skilsmisse. Dahle betegnes som en nasjonalskatt som forfatter, heter det blant annet i hovedutvalgets begrunnelse. Hun brenner for bildebøker, som ofte illustreres av hennes mann, Svein Nyhus.

Gro Dahle fikk mange gratulasjoner etter å ha blitt tildelt Vestfold og Telemarks fylkeskulturpris 2022.

- Svært mange av sakene i dagens fylkesting handlet om inkludering, utenforskap, det og bli sett og det å ta vare på alle i samfunnet vårt. Det er derfor ekstra godt og kunne gi denne prisen til Dale som er opptatt av å nå ut til barn som opplever utfordringer og som har det vanskelig, sa fylkesordfører Terje Riis Johansen da han overrakte prisen.  

Gro Dahle er født i 1962 og bor på Tjøme i Vestfold. Hun debuterte i 1987 med diktsamlingen Audiens, og er en av våre mest sentrale lyrikere. 

Her kan du presentasjonsfilmen av Gro Dale som ble vist under prisutdelingen:

Stipender til fem kunstnere

Vestfold og Telemark fylkeskommune deler hvert år ut fem kunstnerstipender på kr. 50 000. Stipendene skal bidra til at profesjonelle kunstnere i fylket vårt skal ha mulighet til videreutvikling og kompetanseheving.

- I år fikk vi inn hele 62 søknader. Årets stipendmottakere utmerker seg alle positivt ved å bidra til nyskaping og utforskning. De har alle en solid forankring i regionen, og sammen representerer de en bredde i fylkets mangfoldige og profesjonelle kulturliv, sa hovedutvalgsleder Maja Foss Five under overrekkelsen av stipendene tirsdag. 

Maja Foss Five, leder av hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse, overrakte årets kunstnerstipender

Disse mottok kunstnerstipendet 2022:

Tone Krohn, folkekunstner/komponist
Izabela Jadwiga Zolcinska, billedkunstner
Nina Ossavy, scenekunstner
Johanna Seim, musiker
Jo David Meyer Lysne, komponist/musiker

Her kan du presentasjonsfilmen av stipendmottakerne som ble vist under utdelingen:

Stipend for husflid og håndverk til knivmaker

Fylkeskommunen deler også ut et årlig stipend på 60 000 kroner innen feltet husflid og håndverk. Hensikten med dette stipendet er å stimulere til ny formgivning, et nytt produkt eller videreutvikling av en teknikk innenfor fagfeltet tradisjonskunst. Mottageren må være bosatt i fylket og utøve håndverket sitt her. Årets stipend for husflid og håndverk gikk til knivmaker Johnny Kvaale Bjerk.  

- Kvaale Bjerk er en ung utøver som bidrar til å ta vare på og videreføre en viktig tradisjon med sterke røtter i fylket. Ved å tilegne seg kunnskap fra eldre knivmakere tar han tradisjonen på alvor, samtidig som han ikke låser seg til én måte å gjøre ting på, men skaper rom for utforskning og videreutvikling, sa Maja Foss Five under stipendoverrekkelsen. 

Johnny Kvaale Bjerke overrekkes årets stipend for husflid og håndverk.

Johnny Kvaale Bjerk lager staskniver etter tradisjonen fra Vest-Telemark, og skal bruke stipendet til å videreutvikle seg som selvstendig knivkunstner - blant annet ved å oppsøke andre knivmakere for å lære av de.

Her kan du se filmpresentasjonen av Kvaale Bjerk som ble vist frem under utdelingen: