Midlertidig og begrenset påskeåpning av fv. 3434 Gausetveien

Gausetveien etter siste sprenging 24. mars Foto: NCC

Publisert:

25.03.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Fylkesvei 3434, Gausetveien, blir delvis åpnet fra lørdag 27.mars.

Veien har vært stengt ved Trengsle etter steinraset som skjedde natt til søndag 14. mars. 

Veien blir nå åpnet i forbindelse med påske, men mellom klokken 09:00 og kl 15:00, fra lørdag 27. mars til mandag 5. april.

Veien kan bli stengt på kort varsel dersom det skulle komme nye steinsprang eller skred.

Begrenset åpning av sikkerhetshensyn

– Det at vi åpner veien bare i noen korte dagstimer er på grunn av sikkerhet, forklarer geolog Audun Langelid i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

– Vi ser at fjellmassene er mer stabile på dagtid. I tillegg har vi naturlig nok bedre sikt når det er dagslys, slik at vi raskt kan oppdage om det skulle komme noe mer bevegelse i terrenget, sier han.

Det er derfor viktig å merke seg at veien derfor ikke vil bli åpnet utenom disse tidene.  

Veien stenges igjen 5. april

Sikringsarbeidet starter opp igjen tirsdag etter påske, 6.april.
Siste gjennomkjøringsdag blir derfor mandag 5. april kl. 15:00. Etter dette blir veien stengt, og det blir ikke åpnet for gjennomkjøring før sikringsarbeidet er ferdig.  

Har sprengt vekk 5000 tonn med stein

Vanskelig tilgjengelig terreng har gjort det nødvendig å hente inn fjellsikrere fra rundt om i landet for å sikre fjellsiden. Rundt 5000 tonn med steinmasser som sto i fare for å rase ned på veien har nå blitt sprengt vekk.

Den siste sprengningen ble utført på onsdag.  

–Selv om det fortsatt gjenstår opprenskningsarbeid i området rundt veien, har vi klart å få ryddet selve veibanen tilstrekkelig til at veien nå altså kan åpnes for en kort periode i påsken, ikke minst for å etterkomme sterke ønsker fra fastboende og hytteturister, sier byggeleder Odd Arve Arnes i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

For mer informasjon og video fra rasområdet, se www.vtfk.no/hendelser