Det er vårslipp igjen!

Illustrasjon som viser kuer i trafikken. En ku går av buss som kommer inn fra venstre, og møter en syklende ku i motsatt retning. Samme vei kommer en ku som jogger. I bakkant, er det en ku med barnevogn som går over et overgangsfelt, der en kalv på skateboard også kjører mot en eldre ku med stokk. Helt bakerst kommer en ku i sportsbil kjørende innover i bildet.

Publisert:

28.03.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Se opp! Det er vår, og med sol og varme kommer det flere myke trafikanter på veien. Nå er det viktig å huske på å få blikkontakt og sørge godt samspill i trafikken. Det blir tryggere – og hyggeligere!

- Det er behov for økt oppmerksomhet og samspill. Vi må se oss rundt og få blikkontakt med andre. Det er en billig forsikring mot uhell nå i vårsleppet, sier Henriette Auensen, trafikksikkerhetsrådgiver i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Bilene og bussene får selskap av stadig flere myke trafikanter nå om våren: syklister, gående, skatende, rullende og joggende mennesker. De våryre kuene er tegnet i gjenkjennelige aktiviteter.

- Vi vil at bildene skal få folk til å tenke seg om, og se seg om. Vi håper de skaper litt godt humør, sier Arve Høiberg.

 

Samarbeid med kommunene

Vestfold og Telemark fylkeskommune samarbeider med flere av kommunene i fylket om trafikksikkerhetskampanjen. Målet for kampanjen nå å gjøre oss trafikanter mer oppmerksomme med bilder av vårglade kuer i vårslippet.

- Et av de viktigste samfunnsoppdragene til fylkeskommunen, er trafikksikkerhet og visjonen om null drepte og skadde i trafikken. Vi har ansvar for 3100 km fylkesvei. Det er på disse veiene det relativt sett skjer flest ulykker. Kommunen har ansvaret for trafikksikkerhetstiltak på et stort nettverk av kommunale veier, så det sier seg selv at her må vi samarbeide tett, sier Arve Høiberg.

Han leder også Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Vestfold og Telemark fylkeskommune har, etter §40 a i Vegtrafikkloven, ansvar for å samordne og tilrå tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg er opprettet for å ivareta dette ansvaret spesielt.

Les mer om trafikksikkerhetsarbeidet i fylkeskommunen her.