Dialogkonferanse om karriereveiledning

Formålet med dialogkonferansen er å utrede et mulig fremtidig samarbeid, slik at eksisterende kunnskap og kompetanse utnyttes på en rasjonell måte. Foto: Mananya Kaewthawee / iStock

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

08.12.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Hvordan kan vi gjøre tilbudet om karriereveiledning i Vestfold og Telemark best mulig for alle innbyggerne i regionen? Nå samles gode krefter.

Det er flere som tilbyr karriereveiledning i regionen vår. Nå inviterer fylkeskommunen gode krefter i Vestfold og Telemark til dialogkonferanse. 

Formålet er å utrede et mulig fremtidig samarbeid, slik at eksisterende kunnskap og kompetanse utnyttes på en rasjonell måte.

Karriereveiledning har vært oppe til politisk debatt og behandling i hovedutvalg og fylkesting gjennom året. I denne orienteringssaken fra hovedutvalget for næring og reiseliv får du en oversikt. 

Mer samarbeid om karriereveiledning

Gjennom 2020 har karriereveiledning kommet høyt på agendaen, og fra 1. januar trer to nye lover i kraft. Det blir lovpålagt for fylkeskommunen å tilby innbyggere gratis karriereveiledning og en ny integreringslov sikrer karriereveiledning til voksne flyktninger.

Et tilbud om god karriereveiledning fra ungdomsskole til voksenliv stiller krav til koordinering og samarbeid. Derfor er aktører som jobber med karriereveiledning i fylket invitert til dialogkonferanse 14. desember.

Program for dialogkonferansen: 

  • Innledning ved direktør for sektor Næring, innovasjon og kompetanse i fylkeskommunen
  • Orientering om de nye oppgavene fylkeskommunen får fra 1. januar 2021 v/ leder av Karrieresenteret i Vestfold og Telemark.
  • Orientering om karrierenettverkene i grunnopplæringen
  • Arbeid i digitale grupper på Teams hvor man drøfter følgende:

1. Utrede mulig fremtidig samarbeid: Hvordan kan vi organisere fagfeltet for å få mer ut av våre felles ressurser?
2. Hvordan kan vi ivareta karriereveiledningen til alle deler av befolkningen?
3. Hvordan bruker vi digital karriereveiledning til det beste for hele befolkningen?