Digital innspillskasse er åpen

To regionale strategier er under arbeid og du kan gi innspill i vår digital innspillskasse innen 11. juni. Foto: Illustrasjonsfoto fra nitiwa / Getty Images Plus

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

07.06.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Hvordan kan Vestfold og Telemark utvikle et bærekraftig reiseliv? Og hvordan kan vi styrke regionens verdiskaping gjennom grønn omstilling? Gi dine synspunkter i digital innspillskasse.

To strategier for Vestfold og Telemark er under arbeid: regional strategi for forskning innovasjon og næring, og regional strategi for reiseliv og opplevelser. 

Fylkeskommunen sender begge strategiene ut på høring til høsten. De regionale strategiene skal etter planen vedtas av fylkestinget i desember 2021.

Digital innspillskasse

Nå er strategiarbeidet i en periode der fylkeskommunen, som leder og koordinerer arbeidet, samler innspill fra aktører og samarbeidspartnere i Vestfold og Telemark. 

Mange har allerede deltatt i digitale møter og på samlinger. Dem som enda ikke har fått gitt sine innspill, inviteres til å gjøre det i en digital innspillskasse. 

Har du synspunkter om hvilken kurs regionen skal styre etter i årene som kommer? Gi innspill til innsatsområder og tiltak innen fredag 11. juni 2021.

Her klikker du deg inn i den digitale innspillkassen.

Du vil se det er mulig å gi innspill til bare den ene eller til begge strategiene. 

Hva er målet med strategiene? 

Målet med regional strategi for forsking, innovasjon og næring (FIN-strategien) er å styrke regionens verdiskaping gjennom grønn omstilling innen stadig mer bærekraftige rammer. 

Les mer om strategiarbeidet

Regional strategi for reiseliv og opplevelser skal utvikle et bærekraftig reiseliv og en opplevelsesnæring som gir sunn, lokal verdiskaping i Vestfold og Telemark. 

Les mer om strategiarbeidet.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller innspill.

Stein Erik Fjeldstad
Rådgiver (FIN-strategien)
Åse Lill Barstad
Rådgiver (reiselivsstrategien)