Digital opplæring ved samtlige videregående skoler i Skien og Porsgrunn

Skien videregående skole er av skolene som nå gjennomfører all opplæring digitalt. Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

06.05.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Smittetrykket i Grenland er rekordhøyt, og smittesituasjonen er nå uoversiktlig ved flere av de videregående skolene i dette området. Samtlige videregående skoler i Porsgrunn og Skien gjennomfører derfor digital opplæring ut uken.

- Dette er en krevende situasjon for både elever og ansatte. Vi får fortsatt mange meldinger om smitte og karantener ved de videregående skolene i Grenland, og forventer derfor at karantenesituasjonene vil påvirke skolenes drift langt ut i neste uke. Vi har imidlertid god dialog med kommunale smittevernmyndigheter og håper at de grepene som nå er tatt, vil bidra til at vi får kontroll over situasjonen, sier Stig Larsen, seksjonsleder for Sektorutvikling, Opplæring og folkehelse, i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Skogmo videregående skole

Skogmo videregående besluttet torsdag ettermiddag at de gjennomfører digital opplæring fredag og mandag, men åpner for at planlagte vurderingssituasjoner kan gjennomføres på skolen.  

Skien videregående skole

Det ble torsdag morgen registrert ytterligere to nye smittetilfeller ved Skien videregående skole. Skolen har besluttet at all opplæring skal foregå digitalt ut uken, men gjennomfører en del vurderingssituasjoner innenfor smittevernreglene på fredag.

Hjalmar Johansen videregående skole 

Hjalmar Johansen videregående skole besluttet på grunn av smittesituasjonen ved skolen onsdag å gjennomføre digital opplæring for alle elever ut uken.

Kommuneoverlegen i Skien har konkludert med at de videregående skolene i Skien kommune fortsetter på gult nivå til tross for smittesituasjonen, men presiserer at tiltaksnivået kan endres på kort varsel.

Porsgrunn videregående skole

Også ved Porsgrunn videregående skoler er smittesituasjonen uoversiktlig. Som følge av dette valgte skolen onsdag å gjennomføre all undervisning via Teams ut uken. Unntakene er nødvendige prøvesituasjoner og eksamen for IB. Skolen registrert torsdag ett nytt smittetilfelle. En klasse og en programfagsgruppe er satt i karantene.

Bamble videregående skole

Det ble registrert positiv koronatest hos en elev ved Bamble videregående skole onsdag. Som følge av dette ble 30 elever og en lærer satt i karantene.

Det meldes også om smitte ved videregående skoler i de tidligere Vestfold-kommunene. Ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik er 58 elever og fem ansatte satt i karantene torsdag ettermiddag.