Digital temadag om trafikk og helse

Samlebilde digital dag for videregående skoler

Av:

Ann-Carin Risinggård

Publisert:

07.04.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Om trafikk, helse og det å ta gode valg. 23. mars arrangerte Vestfold og Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen, politiet og Trygg Trafikk en digital temadag. Blant temaene er Russ på vei, og at alle har noen de vil savne. Seileren Bjørnar Erikstad sier at "Motvind er til for å seile i". Dette og mer kan du få med deg i den digitale temadagen.

Disse var med

Det er direktør for opplæring og folkehelse, Helge Galdal, som åpner samlingen. Det er Erik Wege Bøyesen som leder oss trygt gjennom dagen.

Vi møter også Anette Kinn Sørum som forteller om veien ut av rusen.

Trygg Trafikk spør om tiden leger alle sår?

Statens vegvesen svarer på spørsmål rundt russebil og seileren Bjørnar Erikstad som har trosset all motgang og begrensninger snakker om det å se muligheter.

Som landets første Trafikksikre fylkeskommune er dette en dag i trå med Trafikksikker fylkeskommune og Nullvisjonen. Det ligger mye god folkehelse i fravær av trafikkulykker.

Se hele opptaket her:

Politiet var også representert, men på grunn av en dårlig linje er de tatt ut av selve opptaket.