Digitalt informasjonsmøte om ny Åse bru

Prosjekteringsbilde av ny Åse bru på fv. 359

Av:

Tania Ripoll

Publisert:

14.04.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Informasjonsmøte om ny Åse bru, onsdag 14. april kl. 18:00

Onsdag 14. april kl 18:00 blir det holdt et informasjonsmøte om ny Åse bru. Møtet blir av smittevernhensyn digitalt.

Fylkeskommunen og entreprenør vil orientere om byggeprosjektet, som er et særdeles komplekst og utfordrende veiprosjekt, og om omkjøringsveier i byggeperioden. 

Det blir anledning til å stille spørsmål på chat.

Her er lenke for å bli med i møtet og stille spørsmål

Fv. 359 blir stengt fra uke 16 til oktober 2021

Den gamle brua, som er fra slutten av 1950.-tallet, ble ved inspeksjon i 2016 vurdert som uegnet til mer enn ett tungt kjøretøy om gangen.  I stedet for å sette ned til 6 tonns aksellast, ble brua snevret inn til ett kjørefelt i november 2016. Siden har den stått slik med fartsgrensen satt ned til 50 km/t.

Arbeidet med å bygge den nye brua starter i april. Det er Morgedal Entreprenør som har fått byggeoppdraget, og de tar sikte på oppstart i uke 16.

Broen vil etter planen være stengt fra mandag 19. april, frem til arbeidet er ferdig i oktober 2021.

For mer informasjon, se prosjektsiden.