Digitopia - en digital sandkasse for elever og lærere

Elev foran storskjerm i Digitopia
DIGITOPIA: Fares Alshibli (17) bruker Digitopia både i undervisningssammenheng og i friminutt og fritimer. Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

17.06.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Mens pandemien har herjet landet, har elever og lærere ved Bamble videregående skole vandret gatelangs i Paris, besøkt pyramidene i Egypt og utforsket kroppen innenfra.

Da pandemien slo til for fullt i mars i fjor, var Bamble videregående skole godt i gang med å utforske nye digitale løsninger for læring. Gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom lærere, skolens IT-team, bibliotekar og rektor, ble Digitopia etablert kort tid før første nedstenging var et faktum.

- Digitopia er i praksis en digital sandkasse for lærere og elever. Et sted hvor vi sammen kan utforske, leke, prøve, feile og lære på nye måter. I starten var det vi nerdene som drev dette frem, og som benyttet oss av mulighetene. Nå ser vi at stadig flere elever og lærere innenfor ulike fagfelt oppdager og tar i bruk Digitopia på ulike måter, forteller lærer ved Bamble videregående skole, Tom Jarle Christiansen.

PÅDRIVER: - Digitopia fungerer og viser hva vi kan få til når vi samarbeider på tvers og drar i samme retning, sier initiativtager og pådriver, Tom Jarle Christiansen.

En verden av muligheter

Digitopia består fysisk sett av et rom sentralt plassert i skolens bibliotek. Digitalt inneholder det en hel verden av opplevelser og muligheter. Rommet inneholder blant annet spillmaskiner, 3D-printere, droner og innspillingsutstyr.

Her kan elevene produsere podcaster, reise til antikkens Hellas, utforske kroppens indre organer og printe dem ut i 3D, eller bare ta en dronetur i kantina eller en vennlig kappestrid på en av de fire spillmaskinene.

Beliggenheten gjør at Digitopia har blitt en sentral del av skolens fellesareal, og når det nye skolebygget står ferdig i 2022, vil Utopia få et eget utvidet område i biblioteket som vil ligge midt i det nye bygget.

TVERRFAGLIG SAMARBEID: Bibliotekar Line Keim-Andersen er av flere som har samarbeidet om å etablere Digitopia.

Nye arenaer for læring

Etableringen og mulighetene som følger med Digitopia er i tråd med fagfornyelsen som vektlegger viktigheten av økt digitalkompetanse, og som spesifikt nevner spillkompetanse som et kompetansemål.

- Spill som sjanger og uttrykksform skaper interaksjon og samspill. Det er imidlertid viktig at denne type læring er lærerstyrt for her kan ofte elevene mer enn læreren. Elevene har gjerne de ferdighetene som skal til for å utforske og prestere. Læreren er den som ser målet med aktiviteten. Men gjennom å tørre og ta i bruk nye og alternative prosesser for læring, opplever vi at flere opplever en ny mestring, og sammen skaper vi nye arenaer for læring, sier rektor ved Bamble videregående, Hermod Håtveit.

NYE MÅTER Å LÆRE PÅ: I Digitopia skaper vi sammen nye måter å lære på, sier rektor ved Bamble videregående skole, Hermod Håtveit.

Et sted for læring og avkobling

Digitopia er tilgjengelig og åpent for elevene også i friminutt og fritimer. Det er Martin Ausen (17) og Fares Alshibli (17) godt fornøyde med.

- I fritimer og i lunsjen spiller vi gjerne spill som Fortnite og Minecraft. I undervisningssammenheng har jeg blant annet brukt Google Earth for å utforske isbreer i geografiundervisning og 3D-printet hjertet i biologitimer. For meg er Digitopia et sted hvor jeg kan lære, men det er også et sted hvor jeg får et avbrekk fra undervisningen, hvor vi kan være sosiale og innimellom glemme litt at vi er på skolen, forteller Martin.

LÆRING OG AVKOBLING: For Martin Ausen (17) er Digitopia både læring og avkobling.

Også Fares benytter seg av muligheten til å spille når han kan – også i undervisningssammenheng.

- Jeg spiller blant annet GeoGuesser som er et spill hvor du settes av et sted i verden, og hvor du så skal finne ut av hvor du er. Jeg bruker også Digitopia til å lage musikk, digitale presentasjoner og til å lære meg programmer som Photoshop og Illustrator, sier Fares.

Resultat av tverrfaglig samarbeid

Initiativtagerne og pådriverne bak Digitopia har vært ansatte i Vestfold og Telemark fylkeskommune med ulik bakgrunn og ansvar.

- Digitopia, som er et resultat av tverrfaglig samarbeid, viser noe av det det er mulig å få til når vi bryter de tradisjonelle skillene mellom avdelinger og områder, og drar i samme retning. Vi ser at dette fungerer. Nå håper vi at vi ved å dele våre erfaringer kan bidra at andre skoler tør å utfordre den tradisjonelle undervisningspraksisen, og å prøve ut nye læringsprosesser, sier Tom Jarle Christiansen.