Direktestrømming av digitalt fylkesting

Det første heldigitale fylkestinget ble gjennomført på plattformen Microsoft Teams fredag 13. mars.

Av:

Iren Cecilie Hagen

Publisert:

30.03.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Tirsdag 31. mars kl. 10.00 strømmer vi møtet i Vestfold og Telemark fylkesting.

Møtet foregår digitalt og du kan følge det direkte her via web-TV. Sakspapirene finner du her.

Se og hør møtet her

Offentlig tilgjengelig

Det er tilrettelagt for at presse og andre interesserte kan være tilhørere ved avholdelse av digitale møter i folkevalgte organer i Vestfold og Telemark fylkeskommune i uke 14 ved oppmøte ved fylkeshuset i Tønsberg.

For å redusere risikoen for spredning av koronaviruset og praktisk tilrettelegging, ber vi om at pressen og publikum tar kontakt i god tid før møtet.

Presse og publikum som ønsker tilgang til møtene, må ringe vårt sentralbord på tlf.: 35 91 70 00 (åpningstid kl. 09.00 - 14.00) for å melde sin interesse og avtale oppmøtetidspunkt