Direktestrømming av hovedutvalgene


Av:

Helén Kamfjord

Publisert:

02.06.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

I uke 23 strømmer vi hovedutvalgene direkte via web-TV.

Tirsdag 2. juni:

  • Hovedutvalg for næring og reiseliv fra kl. 08.30. Se møtet 

Onsdag 3. juni:

  • Hovedutvalg for utdanning og kompetanse fra kl. 08.30. Se møtet 
  • Hovedutvalg for samferdsel fra kl. 09.00. Se møtet 
  • Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett fra kl. 10.00. Se møtet

Torsdag 4. juni:

  • Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett fra kl. 09.00. Se møtet 
  • Hovedutvalg for samferdsel fra kl. 09.00. Se møtet 
  • Hovedutvalg for klima, areal og plan fra kl. 10.00. Se møtet 

Sakspapirene finner du her.

Blant sakene som skal behandles av alle hovedutvalgene, finner du disse: Statusrapport prosjekt Krafttak for verdiskaping gjennom grønn omstilling og Å utvikle Vestfold og Telemark – verdiskaping gjennom grønn omstilling. Regional planstrategi.

16. juni skal fylkestinget vedta Bypakke Tønsberg-regionen – Sammenstilling av eksisterende kunnskap om Øst-korridoren og optimalisering av vedtatt løsning for ny fastlandsforbindelse, men allerede denne uka orienteres hovedutvalg for samferdsel og hovedutvalg for klima, areal og plan om saken.