Drømmen om å stå på egne bein

I midten fra venstre: Cathrine Lyngstad fra Møy, Tone Størseth fra NAV Vestfold og Telemark, Silje Bogen fra New Normal Group, Camilla Johannessen fra Vintage Baby og Stein Bungum fra Tønsberg Læringssenter delte sine erfaringer. Rundt står hovedutvalget for næring og reiseliv. Foto: Charlotte N. Erikstad

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

28.10.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Mangfold gir styrke. Vi trenger et variert arbeidsliv. Vi leter etter gullet hos folk. Dette var blant setningene som ble sagt da hovedutvalget for næring og reiseliv hadde fagdag om inkludering.

«Drømmen om å stå på egne bein er sentralt for oss mennesker. Det gjelder selvsagt også når vi skal etablere oss i et nytt lokalsamfunn. På fagdagen om inkludering fikk vi folkevalgte høre at flere dessverre mister trua på seg selv når de kommer til Norge og ikke får brukt det de faktisk kan. Heldigvis jobber mange aktører og ildsjeler hver dag for å finne fram til ressursene til hver enkelt. Det å se muligheter er nøkkelen til komme seg ut i utdanning og jobb.»

- Truls Vasvik, leder av hovedutvalget for næring og reiseliv

Målet er å delta i arbeidslivet

Hovedutvalget møttes nylig til en fagdag om mangfold og inkludering. Her kom sammenhengene mellom mangfold, inkludering og verdiskaping tydelig fram. Og at god samhandling mellom offentlige aktører, næringslivet og frivilligheten er veien å gå for å skape et godt liv i fylket for alle mennesker.

«På denne fagdagen retter vi fokuset på effektene av godt inkluderingsarbeid. En av våre viktigste samfunnsoppgaver er å bidra til at flere innvandrere deltar i arbeidslivet, da er det viktig å eksemplifisere og å løfte frem mangfold som en ressurs og ikke en hindring.»

- Liv Marit Hansen, konstituert direktør for næring, innovasjon og kompetanse

Integreringslov og nye oppgaver

Bakgrunnen for fagdagen er at fylkeskommunen har fått nye oppgaver på integreringsfeltet som følge av regionreformen. Tidligere i oktober var den nye integreringsloven til første behandling i Stortinget og trer i kraft fra 2021.

Formålet med den integreringsloven er at innvandrere tidlig integreres i det norske samfunnet og blir økonomisk selvstendige. Loven skal bidra til at innvandrere får gode norskkunnskaper, kunnskap om norsk samfunnsliv, formelle kvalifikasjoner og en varig tilknytning til arbeidslivet.

Det er fylkeskommunen som er ansvarlig for det regionale integreringsarbeidet, og både kommuner og fylkeskommune har ansvar etter loven. Her kan du lese mer om fylkeskommunens arbeid på integreringsfeltet

Integreringsteamet i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Integreringsteamet i Vestfold og Telemark fylkeskommune, fra venstre: Lailo Merganova, Susanne Maria Hammernes og Rebeka Dawn Holmes-Farmen 

Mange jobber mot samme mål

I Vestfold og Telemark er det mange aktører som jobber med inkludering, integrering og mangfold. Noen av dem var invitert til fagdagen for å fortelle om sitt arbeid. Disse delte sine erfaringer: