Eidsborgkleivene stenger med umiddelbar virkning

Vei som går innover i bildet. Ca på midten syns en oppsprekking i asfalten, samt en bulk som viser at veien har sunket på venstre side.
Setningsskadene er godt synlige med det blotte øyet, og har forverret seg betraktelig den siste tiden. Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Freddy S. Fagerheim, Hanna Hekkelstrand

Publisert:

07.09.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

En støttemur på fylkesvei 450 i Eidsborgkleivene står i fare for å rase ut og veien blir stengt umiddelbart

–Vi ser en forverring i setningsskadene og er nødt til å stenge veien umiddelbart, sier Ståle Singstad, leder for bruvedlikehold i Vestfold og Telemark fylkeskommune.   
 
–Dette er veldig gamle natursteinsmurer som vi har fulgt med på i lang tid. Men i det siste har setningene i veibanen blitt så store at vi ikke tar noen sjanser og stenger veien for all trafikk med umiddelbar virking, sier Singstad. 
 

Eidsborgkleivene3.jpg
Målinger viser at veien har sunket med opp mot ti centimeter enkelte steder.

Nylig inspisert 

Muren ble sist inspisert i august, og på det tidspunktet var det ikke tegn til denne typen setninger på stedet. Hva som er grunnen til at setningene har økt de siste dagene er foreløpig usikkert, men fylkeskommunen vil umiddelbart gå i gang med å undersøke dette.   
 
Når vi har fått avklart tilstanden kan vi vurdere hva som må gjøres for å få åpnet veien igjen.   
 
Den aktuelle muren befinner seg i den øverste hårnålssvingen, Ravnejuvsvingen, i kleiva som går ned mot Dalen. Omkjøringsveier vil bli skiltet, både i Dalen sentrum og langs E134 i Høydalsmo.

Ravnejuvsvingen med juvet for nett.jpg