Einar Erlingsen får Vestfold og Telemarks fylkeskulturpris

Einar Erlingsens har vært sentral i blant annet byggingen av kopiene av Oseberg- og Klåstadskipet Foto: Rune Nordseter

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

27.10.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Vikingtidsentusiasten fra Tønsberg tildeles fylkeskulturprisen 2021 for sitt mangeårigeengasjement og utviklingsarbeid i fylkets vikingtidssatsing. Gjennom å samle kreftene i de frivillige miljøene har Erlingsen vært en pådriver for å koble frivilligheten med offentlige og private aktører.

Fylkeskulturprisen er på kr. 75 000, og formålet er å gi honnør til en aktiv kunstner eller kulturaktør som har gjort en betydelig innsats for fylkets kunst- og kulturliv. I år kom det inn 13 forslag på kandidater innenfor sjangrene kulturarv, billedkunst, kunsthåndverk, musikk, dans og litteratur, og i sitt møte i dag vedtok hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse, Einar Erlingsen som årets prisvinner.

Utvalget mener hans engasjement for etablering av Vikingveien i Vestfold, Stiftelsen Nytt Osebergskip (nå Oseberg Vikingarv), og ikke minst bygging av kopier av Oseberg- og Klåstadskipet, har vært av stor betydning for regionens kulturelle identitet, og bidratt til nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

En utpreget lagspiller

- Det er en stor glede å tildele Fylkeskulturprisen 2021 til Einar Erlingsen, som har vært engasjert i frivillig kulturhistorisk virksomhet i snart 30 år. Han er en usedvanlig drivkraft i vikingtidssatsingen i fylket vårt, sier Maja Foss Five, leder for hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

I hovedutvalgets begrunnelse beskrives Erlingsen beskrives som en utpreget teamarbeider med stor gjennomføringsevne, og som en iderik man med stor historisk kunnskap.

- Dette er mann som ikke er redd for å samarbeide på tvers, og Oseberg Vikingarv var tidlig ute med å søke samarbeidspartnere og utvikle reiselivsprodukter på tvers av våre gamle fylkesgrenser. Vi gratulerer med en velfortjent pris, sier Foss Five.

Selve overrekkelsen av Fylkeskulturprisen 2021 vil skje i det siste fylkestingsmøtet før jul, 14. desember.

 

Hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett sin begrunnelse:

Mottakeren av årets Fylkeskulturpris har i nærmere 30 år vært engasjert i frivillig kulturhistorisk virksomhet. Einar Erlingsen har vært en drivkraft og betydelig  utviklingsaktør i fylkets Vikingetidsatsing. Hans engasjement for etablering av Vikingveien i Vestfold, Stiftelsen Nytt Osebergskip (nå Oseberg Vikingarv) og ikke minst bygging av kopier av Oseberg- og Klåstadskipet, har vært av stor betydning for regionens kulturelle identitet.

Gjennom å samle kreftene i de frivillige miljøene har Einar Erlingsen vært en pådriver for å koble frivilligheten med offentlige og private aktører. Spesielt gjennom byggingen av skipene har hans engasjement og lederskap bidratt til nasjonal og internasjonal oppmerksomhet til vikingsatsingen vår region.

Tildelingen av Fylkeskulturprisen 2021 er en stor anerkjennelse av Einar Erlingsens innsats og arbeid med destinasjonsbygging gjennom historie- og kulturformidling. Han betegnes som en utpreget teamarbeider, med stor gjennomføringsevne. Han er iderik og innehar bred historisk kunnskap. Han er ikke redd for å søke samarbeid på tvers av sektor og kommunegrenser, og i det nye fylket var Oseberg Vikingarv tidlig ute med å søke samarbeidspartnere og utvikle reiselivsprodukter på tvers av den gamle fylkesgrensen. Prisen vil forhåpentligvis også gi anerkjennelse og inspirasjon til hele Vikingmiljøet i vårt nye og mangfoldige Kulturfylke Vestfold og Telemark!

 

Mer om Fylkeskulturprisen her