Ekspertgruppe anbefaler å skjerme elevene

Hovedkonklusjonen til ekspertgruppen er at barn og unge skal skjermes. Foto: Dag Nordsveen

Av:

Tom Marius Lorier Holen

Publisert:

13.11.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

En ekspertgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet har sett på hvilke konsekvenser ulike smitteverntiltak har hatt i barnehager og skoler.

Etter en periode med lave smittetall er nå smitten økende i Norge. Ekspertgruppen har sett på både elevenes læring, skolemiljø og andre forhold som eksempel psykisk helse og har vurdert konsekvensene av smitteverntiltakene i skole og barnehage og anbefaler noen nye tiltak.

Hovedkonklusjonen er at barn og unge skal skjermes, og at alle elevene bør være på skolen. Ekspertgruppen mener at et redusert tilbud til barnehager og skoler har alvorlige konsekvenser for barn og unge. Tiltakene for barn og unge skal være så lave som mulig av hensyn til deres læring og psykiske helse.

- Vi merker oss den klare konklusjonen fra ekspertgruppa og betydningen av å legge til rette for at alle skal få opplæring på skole, uavhengig av gult eller rødt nivå i trafikklysmodellen. Dette er også i tråd med den praksis vi legger til grunn nå i Vestfold og Telemark. Jeg har en sterk oppfordring til alle elever, ansatte og foresatte om at vi hjelper hverandre med å etterleve de retningslinjer som  gjelder, spesielt avstand og hygiene. Og at man holder seg hjemme hvis man er syk. Hvis vi sammen klarer dette, blir det mulig å gi god opplæring i krevende tider, sier Helge Galdal, direktør for Opplæring og folkehelse i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Ekspertgruppens anbefalinger

Tiltakene må være forholdsmessige og tilpasset den lokale smittesituasjonen og øvrige lokale forutsetninger

  • Ekspertgruppen anbefaler at det ikke innføres tiltak på rødt nivå i barnehage og skole før det er forsøkt tiltak på andre samfunnsområder for å redusere smitte, og at man har forsikret seg om at rådene på gult nivå etterleves.
  • Ekspertgruppen presiserer at alle kommuner og fylkeskommuner må ha beredskapsplaner for rødt tiltaksnivå, der barnehagebarn og barneskoler bør ha tilbud om heldagsskole og alle øvrige trinn skal ha tilbud om mest mulig undervisning på skolen.
  • Ekspertgruppen anbefaler at det utvikles klare kriterier for overgang fra gult til rødt nivå i smittevernveilederen og tidsbegrensning av rødt tiltaksnivå.

 

Les mer om ekspertgruppens anbefalinger på Utdanningsdirektoratets nettsider

Les hele rapporten her

 

Les også

Videregående skoler i Tønsberg på gult tiltaksnivå