Ekstraordinære midler til korona-informasjon til innvandrere


Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

21.04.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Frivillige organisasjoner kan nå søke på ekstraordinære midler til informasjon til innvandrere. Søknadsfristen er 28. april.

I forbindelse med pandemien har regjeringen bevilget 10 millioner til formidling av korona-informasjon til innvandrere.

Formidling av informasjonen skal ivareta innvandrergrupper som av ulike grunner, som for eksempel manglende digitale eller språklige forutsetninger, ikke nås gjennom eksisterende informasjonskanaler. Det er frivillige organisasjoner som kan søke på tilskuddet.

Mer informasjon om midlene og søknadsskjema finner du på imidi.no. 
 
IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) har utarbeidet korona-relatert informasjon på flere språk. 

Informasjon på norsk 
Informasjon på engelsk 
 
Her finner du plakater, videoer, lydfiler og annen oversatt informasjon knyttet til smittevern, men også andre områder. Kildene er myndigheter og nasjonale aktører og kunnskapssentre.