Elektrisk varelevering i Tønsbergs

På bildet står Jonas Bogen Berg sammen med den elektriske varesykkelen til Frelsesarmeen. Den har fire hjul og stor firkantet og tett lastekasse bakpå. Den er i fargene rød og hvit.
Jonas Bogen Berg skal levere varer til butikker i sentrale deler av Tønsberg by. Håpet er at dette skal fungere så bra at tilbudet kan utvides på sikt. Foto: Geir Olav Nybo / Frelsesarmeen

Av:

Freddy S. Fagerheim

Publisert:

09.02.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

«Grønn varelevering» heter pilotprosjektet som er et samarbeid mellom Frelsesarmeen og Post Nord. Nå testes varedistribusjonen ut til Tønsbergs mange butikker med elektrisk varesykkel.

Svært mange varer leveres i dag med store lastebiler, og vi klarer ikke å erstatte disse over natten, men denne piloten skal hjelpe oss å se hvordan det kan fungere med en elektrisk varesykkel i noen av de sentrale bygatene i Tønsberg.

- Målet er at prosjektet på sikt kan stå på egne ben og være en permanent del av Frelsesarmeens virksomhet. Vi har som mål å oppskalere tjenesten, men først må vi høste erfaringer, sier Lene Stenersen i fylkeskommunen. Hun koordinerer innsatsen i oppfølgingen av piloten og ledet prosjektet «Bylogistikk i Vestfoldbyene».

Pilotens varighet er planlagt ut mai måned.

Sykkelen skal erstatte bilen, og målet på lenge sikt er at bylogistikken skal bli mer miljøvennlig og være mer tilpasset bymiljøet i Tønsberg.

Bakgrunn

Piloten har kommet i gang som en del av prosjektet «Bylogistikk i Vestfoldbyene», hvor Vestfold og Telemark fylkeskommune inviterte ulike aktører til å sammen finne fremtidsrettede løsninger for bylogistikken. «Grønn varelevering» støttes av Tønsberg kommune, Tønsberglivet og Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Prosjektet har store gevinster i forhold til miljømessig og sosial bærekraft. Lykkes man med en god forretningsmodell er dette vinn vinn for alle parter og ikke minst for bymiljøet i Tønsberg.

Det er planlagt oppstart torsdag 10. februar, og fra da blir den nye logistikktjenesten «Grønn varelevering» synlig i Tønsbergs gater.

Se mer om utfordringene rundt bylogistikk i denne filmen: