Nå gjennomfører vi årets elev- og lærlingundersøkelse

Smilende elever
Resultatene fra undersøkelsen blir lagt til grunn for det videre arbeidet med å gjøre skolen og lærebedriftene til et godt sted å være og lære. Foto: Paal-Andrè Schwital

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

16.11.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

I disse dager blir 15.000 ungdommer i Vestfold og Telemark invitert til å delta i årets elev- og lærlingundersøkelse.

Undersøkelsen gir elever og lærlinger en god anledning til å fortelle hvordan de har det på skolen og på læreplassen, og er svært viktig for den videre utviklingen av videregående opplæring i fylket. 

I løpet av november og desember vil samtlige elever ved fylkets 21 videregående skoler, og alle lærlinger som har hatt kontrakt med lærebedrift i 11 måneder bli invitert til å delta. Både skoler, lærebedrifter, opplæringskontor, fylkeskommunen og statlige myndigheter legger resultatene fra undersøkelsen til grunn når de skal ta viktige beslutninger som kan påvirke og forbedre lærings- og arbeidsmiljøet for elever og lærlinger.     

En viktig arena for påvirkning

Elev- og lærlingundersøkelsen er derfor en fin mulighet for ungdom til å uttrykke hvordan de har det på skolen og i lærebedriften, og til å påvirke beslutninger som påvirker videregående opplæring.  

- Spørsmålene handler hovedsakelig om elever og lærlingers oppfatning av læring og trivsel. Resultatene er svært nyttige for alle som jobber med å videreutvikle og forbedre videregående opplæring, sier direktør for opplæring og folkehelse, Helge Galdal.   

Årets undersøkelse inkluderer i tillegg spørsmål om hvordan pandemien har påvirket elevene og lærlingenes læring og trivsel under pandemien.  

Jo flere svar, jo større betydning 

Elev- og lærlingundersøkelsen gjennomføres hver høst. Undersøkelsen er anonym og det er frivillig å delta, men jo flere som svarer, jo større betydning får undersøkelsen.  

Høsten 2020 svarte 12.122 elever på elevundersøkelsen. 13.833 elever var invitert til å deltaDette ga en svarandel på 87,6 % i fylket. Den nasjonale svarandelen var 87,9 %. 

Blant lærlinger var svarprosenten lavere. i 2020 var 1891 lærlinger invitert. 998 svarte. Det ga en svarandel på 52,8 % i fylket, mens det nasjonale snittet var på 63,3 %.    

- Målet for årets undersøkelse er at svarandelen skal ligge på samme nivå som landsgjennomsnittet eller høyere. Jo flere som svarer på undersøkelsen, jo tyngre veier svarene når beslutninger skal tas. Vi håper derfor at så mange som mulig deltar, sier Galdal.   

Resultatene fra undersøkelsen vil være klare i januar.  

Fakta om elev- og lærlingundersøkelsen

Utdanningsdirektoratets har flere nettbaserte brukerundersøkelser. Elev- og lærlingundersøkelsen er blant disse. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svar på spørsmålene i elev- og lærlingundersøkelsen blir lagret og brukt på riktig måte. Grunnlaget for å gjennomføre elevundersøkelsen er hjemlet i opplæringslov med forskrift.  

Mer informasjon om elev- og lærlingundersøkelsen finner du her.