Fylkesrådmann Jan Sivert Jøsendal: Elever, lykke til!

Foto: Hanna Hekkelstrand

Publisert:

16.03.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

14500 elever ved de videregående skolene i Vestfold og Telemark fylkeskommune vil fra og med i dag motta opplæring uten å møte opp i skolebygningene.

-Jeg ønsker alle elever, lærere og rektorer lykke til med den digitale skolehverdagen i tiden fremover. Vi må regne med både utfordrende og uventede situasjoner, men legger vi godviljen til, er jeg overbevist om at vi i fellesskap kommer oss gjennom dette på en tilfredsstillende måte, sier fylkesrådmann Jan Sivert Jøsendal i Vestfold og Telemark fylkeskommune.  

Roser medarbeidere

Fylkesrådmannen kan ikke få fullrost nok alle medarbeidere i og utenfor skoleverket som har lagt ned utallige timer i forkant av den storstilte nye skolehverdagen.

- I fylkeskommunen har vi mange kompetente fagfolk som i samarbeid med rektorer og lærere har iverksatt viktige og gode tiltak. Det er vist mye godt lederskap, vilje og pågangsmot i en uhyre hektisk og vanskelig tid.

Fylkesrådmannen fremholder at det ikke har manglet på gode innspill, stå-på-humør og stor innsatsvilje underveis. Jøsendal fremhever rektorenes positive holdning da de ble meddelt at Vestfold og Telemark fylkeskommune, som landets første fylkeskommune, besluttet å iverksette digital opplæring for de videregående skoler.

-Lærerne og rektorene har virkelig brettet opp ermene og er klare til tidenes opplæringsdugnad. Nå håper jeg at alle våre elever har en like positiv innstilling! Nasjonale helsemyndigheter har gitt råd og direktiver om hvordan folk skal opptre, men tar ikke hver og en av oss personlig ansvar, vil man ikke lykkes like godt med å få redusert risikoen for storstilt spredning av koronaviruset, uttaler fylkesrådmann Jøsendal i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Skolesektoren utviser en fenomenal positiv omstillingsvilje og evne.    

Felles dugnadsånd

Nasjonale helsemyndigheter har uttalt at det store flertall av oss ikke vil oppleve smitte av koronaviruset som «veldig alvorlig», men at det kan få store konsekvenser for de sårbare gruppene.

Samfunnets beredskap i en slik situasjon er avhengig av solidaritet og en dugnad blant hele befolkningen. Det er viktig at vi alle, unge og eldre, følger grunnleggende individuelle smittevernstiltak som håndvask, å hoste i papirhåndkle eller albuehulen og å unngå håndhilsning. 

-Vi skal gjøre disse enkle, men livsviktige grepene i solidaritet med de som ikke vil tåle å bli smittet, samt alle ansatte i helsetjenesten som forbereder seg på enda mer krevende tider. Vi må alle bli med på denne felles dugnaden, fremholder fylkesrådmann Jan Sivert Jøsendal.

Spredning og nye tiltak mot korona-viruset er under stadig endring – nasjonalt og globalt – og råd og informasjonen som gis, blir fortløpende oppdatert. For innbyggerne i Vestfold og Telemark fylkeskommune minner vi om at råd og ny informasjon fortløpende legges ut på:  vtfk.no , FHI.no og helsenorge.no

Hold deg oppdatert

Koronaviruset: Tiltak og støtte for Vestfold og Telemark. Her får du  siste nytt, råd og informasjon om situasjonen.