En god dag for trafikksikkerheten på Bispeveien

Ordfører i Tønsberg, Ane Rygh Pedersen klipper snora på førjulsgaven til innbyggere ved Bispeveien. Foto: Ole Fredrik Brunæs

Av:

Freddy S. Fagerheim

Publisert:

04.12.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

I dag er det «sorte hullet» i gang- og sykkelveien mellom Svinevoll og Revetal i Tønsberg offisielt borte. Fredag ble snora klippet og 1.5 kilometer med nybygget gang- og sykkelvei er klar for bruk.

Bispeveien er en av omkjøringsveien for E18, derfor har det har vært viktig å få på plass de siste 1,5 kilometerne med gang- og sykkelvei som har manglet på strekningen mellom Svinevoll og Revetal.

Det har ikke vært spesielt hyggelig å ferdes langs Bispeveien på dette strekket som gående eller syklende frem til nå. Men i juni i år var arbeidet i gang og nå er snora klippet på en aldri så liten førjulsgave til innbyggerne i området.

Lys og matjord

Det er et helt nytt og morderne lysanlegg på det nye strekket, og i tillegg er det fornyet ca. 1,3 kilometer av lysanlegg i retning mot Revetal, også noe av belysning ved Svinevoll er byttet.  

Rekkverk på Fv.35 FSF.jpg

Det er valgt rekkverk som fysisk skille mellom gående og syklende på den nye gang- og sykkelveien. Foto: Freddy S. Fagerheim

Det har vært viktig å bevare så mye som mulig av matjorda når denne gang- og sykkelveien skulle bygges. Derfor er det valgt en litt annerledes løsning enn hva vi er vant med. Her er det rekkverk og ikke en tradisjonell grøft, som skiller de harde og mye trafikantene. Matjorda vår er viktig, og selv om det ikke utgjør så mang mål på dette prosjektet alene, er det viktig å spare matjord der vi kan.

Fakta om prosjektet:

Byggherre:
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Lasse Sondbø, byggeleder
Marius Raunholm, veiplanlegger

Entreprenør:
Martinsen & Duvholt AS
Svein Undrum, prosjektleder
Jon Erik Marthinsen, byggeleder (siste fase)
Dag Anders Andersen, byggeleder

Finansiering:
Bygget med statlige midler på grunn av at Bispeveien er beredskaps vei til E 18

Dette er bygget:

  • 1,5 kilometer med ny gang- og sykkelvei med nytt og moderne rekkverk og belysning.
  • Fornyet 1,3 kilometer med lysanlegg sydover fra dette anlegget, i tillegg til utskifting av lysarmaturer ved Svinevoll. 
  • Oppgradering av overvannkapasiteten i området med grøfter og stikkrenner.
  • Bygget som smal løsning for å spare matjord.
  • Totalkostnad ca. 20 millioner
  • Byggestart juni 2020
  • Åpning 04.12.2020