Endringer i fylkesdirektørens ledergruppe

Gruppebilde av åtte personer.
FYLKESDIREKTØRENS LEDERGRUPPE: Fra venstre: Hege Glenna, utviklingsleder BDK, Liv Marit Hansen konst. dir. SIK/NIK, Øistein Brinck, leder av delingsprosjektet, Arve Semb Christophersen, fylkesdirektør, Helge Galdal dir. OF, Anitra Fossum konst. dir. HRMU/ØSE, Gunnar Berg Treidene, dir. SMM og Turid Kristoffersen, dir. TF. (Else Blom, dir. KRIF, var ikke til stede da bildet ble tatt.) Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

09.08.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Fylkesdirektør Arve Semb Christophersen kunne i dag presentere sin nye ledergruppe. Ledergruppen vil være formelt etablert fra 15. august og skal fungere ut 2023.
 

- Det er under halvannet år til Vestfold og Telemark fylkeskommune deles. I denne perioden er det svært viktig at vi har god og stabil drift, samtidig som vi sikrer at organisasjonen er rustet for de omstillingene vi står ovenfor. Sammensettingen av den nye ledergruppen er gjort på bakgrunn av dette, sier fylkesdirektør Arve Semb Christophersen.

Fylkesdirektørens nye ledergruppe

Fylkesdirektørs ledergruppe består fra og med 15. august av følgende personer:

Arve Semb Christophersen

Fylkesdirektør

Helge Galdal

Direktør OF

Anitra Fossum

Direktør ØSE og HRMU (konstituert)

Turid Kristoffersen

Direktør Tannhelse og forebygging

Liv Marit Hansen  

Direktør SIK og NIK (konstituert)

Else Blom

Direktør KRIF

Gunnar Berg Treidene

Direktør SMM

Hege Glenna

Utviklingsleder BDK

Øistein Brinck

Prosjektleder

Bevarer dagens organisasjonsstruktur

Endringene i ledergruppen påvirker ikke organisasjonsstrukturen. Nåværende organisasjonsstruktur videreføres, og inndelingen av sektorer, seksjoner og team fortsetter som tidligere, selv om enkelte direktører får ansvar for flere sektorer.

 

ORGANISASJONEN: Oppdatert organisasjonskart gjeldende fra 15.08.2022.