Engasjerte kulturaktører ga innspill til ny nasjonal strategi

Deltakere på innspillsmøte i gruppearbeid
Omkring 40 personer var med på innspillsmøtet om ny, nasjonal strategi for kulturfrivillighet. Foto: Jon Steinar Tufte

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

12.01.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Regjeringen skal utarbeide en ny strategi for å løfte kulturfrivilligheten over hele landet, og muligheten for regionale kulturfond. Mandag samlet vi kommuner, frivilligsentraler og frivillige regionale kulturorganisasjoner for å informere om arbeidet, og for å få innspill til vårt høringssvar.

Arbeidet med strategien ledes av Kultur- og likestillingsdepartementet, som har oppfordret fylkeskommunene, kommunene og kulturfrivilligheten til å gå i dialog og å sende innspill. Ifølge departementet skal strategien satse på kultur lokalt og regionalt, tilrettelegge for samarbeid mellom det profesjonelle og frivillige kulturlivet, og bidra til bred deltakelse og tilgang på møteplasser og kulturarenaer over hele landet. De regionale kulturfondene skal utredes som et virkemiddel for å stimulere til økt kunst- og kulturaktivitet lokalt, og skal være et supplement til Norsk Kulturfond. 

Statssekretæren tok imot innspill

Omkring 40 personer var med på innspillsmøtet i Kulturhuset Ælvespeilet i Porsgrunn 9. januar. Til stede var også statssekretær i Kultur og likestillingsdepartementet, Odin Adelsten Aunan Bohmann, som startet med å informere om bakgrunnen og hensikten med strategiarbeidet. Han fikk også med seg flere innspill fra de fremmøtte, som ble jobbet frem under gruppearbeider underveis. 

- Det er få oppgaver i departementet som er så moro som å være med å utvikle kulturfrivillighet. Det er ekstra viktig å lytte til feltet som dere her i dag representerer, slik at morgendagen vil bli bedre enn dagen i dag, sa blant annet statssekretæren.

F.v: Arrangementsansvarlig for innspillsmøtet og rådgiver i fylkeskommunen, Therese Surdal Lahus, statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann, hovedutvalgsleder Maja Foss Five, og kulturdirektør i Vestfold og Telemark, Else Blom.

Flere av de fremmøtte tok også ordet, blant andre Finn Arne Dahl Hansen, daglig leder i Norges musikkorps forbund. - Det handler om å gjøre det enkelt å være frivillig, slik at de gode felleskapene kan skapes, mente han.

Daglig leder i Vestfold og Telemark kulturnettverk, Camilla Rindahl var opptatt av at frivillige organisasjoners rett til bruk av lokaler i skoler, samfunnshus og liknende må sikres. Hun mente også at størrelsen på et regionalt kulturfond må blir av en slik størrelse at får en reell betydning. 

Gisle Lunde i «Der du bor», et nettverk av syv lokale nærmiljøsentre/frivilligsentraler i Telemark, kom med en oppfordring: - Vestfold og Telemark fylkeskommune har kommet langt i sitt arbeid, og særlig gode har dere vært i nettverksbygging. Det er viktig at dette videreføres i de nye fylkeskommune. 

Sender høringssvar

Fylkeskommunen vil på bakgrunn av innspillene, og egen kunnskap, sende et høringssvar til Kultur- og likestillingsdepartementet innen fristen 1. februar. Vi oppfordrer kommuner og kulturfrivilligheten til å gjøre det samme.

- Både den nye strategien for kulturfrivillighet og regionale kulturfond, vil kunne få stor betydning for utviklingen av kunst- og kulturtilbudet i fylket vårt. Derfor må vi bruke denne muligheten godt, og sende inn alle kloke innspill vi har for hva som skal til for å utvikle et robust kunst- og kulturliv som når og inkluderer enda flere mennesker, sier Maja Foss Five, leder av hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett

Departementet har publisert en egen nettside for strategi- og innspillsarbeidet, hvor de beskriver hvilke temaer og spørsmål de ønsker seg innspill på. Her finnes det også informasjon om hvordan innspill sendes inn.