Et budsjett med tydelig klimaprofil

Fylkestinget ble gjennomført digitalt. Fylkesordfører, fylkesvaraordfører ledet møtet fra et møterom i Skien sammen med fylkesdirektøren. Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Tom Marius Lorier Holen

Publisert:

15.12.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Fylkestinget har vedtatt budsjett og økonomiplan for Vestfold og Telemark fylkeskommune for 2022.

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen la i sin årstale vekt på at vi endelig har et ordentlig klimabudsjett.  

 -Vi kan ikke bruke mer penger enn vi har. Derfor lager vi budsjetter og regnskaper. Vi kan ikke slippe ut mer co2 enn kloden tåler. Derfor lager vi klimabudsjetter, sa Riis-Johansen 

Fylkesordføreren fortalte at fylkeskommunen har famlet litt med klimabudsjett tidligere, men at i årets budsjettforslag har administrasjonen virkelig knekt koden for hvordan det skal gjøres.  

Vi har for første gang fått presentert et klimabudsjett som er et reelt styringsdokument. Vi begynner å få tall på hvilke utslipp vi har.  Når den oversikten er komplett, blir og klimadiskusjonen mer komplett, sa fylkesordfører Terje Riis-Johansen. 

Vestfold og Telemark fylkeskommune har vedtatt at klimautslippene skal ned 60 prosent for hele fylket, mens fylkeskommunen som organisasjon skal kutte klimagassutslippene med 70 prosent. 

Grønn industri viktig for næringsutvikling  

Budsjettet for 2022 er det første budsjettet som er laget etter at den nye fylkeskommunen har lagt fram sitt første regnskap.  

Både partiene i posisjon og opposisjon hadde flere verbalforslag. Noen forslag kunne partiene enes om. Det var blant annet enighet om at grønn industri er vesentlig for verdiskapning og utslippskutt i fylket. Derfor ba fylkestinget om at fylkesdirektøren ser på tiltak som støtter opp om behovet for tilgang til kompetanse fra videregående opplæring, fagskole og akademia. Fylkesdirektøren skal også se på nødvendige rammevilkår for grønn industri i regionen. 

Styrker arbeidet mot utenforskap 

En av de viktigste prioriteringene til fylkeskommunen er å minske utenforskapet. Fylkestinget samlet seg om et forslag fra partiene i posisjon om hvor de ba fylkesdirektøren legge frem et forslag for hovedutvalg for næring og reiseliv om utvikling av sosialt entreprenørskap og metoder for samarbeid med relevante aktører for å bidra til å inkludere flere. 

Fylkestinget vedtok også at hovedutvalgene blir oppdatert om satsingen på økt inkludering og ung deltagelse som fylkestinget har vedtatt tidligere.  

Skiller seg fra tidligere budsjett 

Den vedtatte budsjett og økonomiplanen skiller seg ut fra tidligere år på to viktige områder:  

  • Planen tydeliggjør betydningen av FNs bærekraftsmål som styrende for all virksomhet i fylkeskommunen.  
  • Det legges opp til at fylkesutvalg og hovedutvalg kommer tettere på ressursdiskusjoner og prioriteringer i åra framover. 

-Det blir spennende å utvikle dette videre og erfare hvordan tydeliggjøringen av FNs bærekraftsmål får betydning for virksomheten til fylkeskommunen og samtidig bidra til å skape verdi for framtida, sier fylkesdirektør Arve Semb Christophersen.  

Skulle vært fysisk møte 

Opprinnelig skulle møtet bli avholdt på Straand hotel i Vrådal, men på grunn av smittesituasjonen ble det bestemt at møtet skulle gjennomføres digitalt.   

Dermed måtte den tradisjonelle budsjettdebatten gjennomføres digitalt også i år. Selv om fylkesordføreren hadde håpet å unngå det. 

-Hvis det er en ting jeg ønsker meg for 2022 så er det å vende tilbake til normalen. Vi trenger det nå, sa Riis-Johansen.