Et likere og bedre digitalt bibliotektilbud

Prosjektet "Digin" har som mål å bidra til et likere og bredere digitalt lånetilbud ved landets biblioteker. Foto: Getty Images/PeopleImages

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

29.04.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Det digitale bibliotektilbudet til innbyggerne varierer stort fra fylke til fylke, og fra bibliotek til bibliotek. Vestfold og Telemark fylkesbibliotek har fått støtte fra Nasjonalbiblioteket til et prosjekt som skal få på plass et likere digitalt tilbud over hele landet.

Prosjektet, som har fått navnet «Digin» har mottatt 950 000 kroner i utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket, med mulighet for nye 1.100.000 kroner fra 2022.

- Vi er glade for at vår søknad om nasjonale midler til dette ble innvilget, og stolte over å få lede et prosjekt vi tror vil bidra til et enda bedre og mer fremtidsrettet bibliotektilbud for landets innbyggere, sier fylkesbiblioteksjef i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Mette Gjerdrum.

Bedre tilbud og brukeropplevelse

Innbyggernes medievaner er i hurtig endring, og for folkebibliotekene påvirker det mediesamlingene fremover. Flere har allerede begynt å kutte ut innhold på CD/DVD, og innhold som musikk, lydbøker og film vil slutte å eksistere i fysisk form i bibliotekene. Denne trenden ønsker fylkesbibliotekene å imøtekomme, og alle landets fylkesbiblioteker stiller seg derfor bak prosjektet som nå er i gang.

- Dersom folkebibliotekene fortsatt skal holde seg relevante for innbyggerne, må det digitale tilbudet forbedres. I dag er dette et resultat av mange ulike avtaler og løsninger. Vårt mål er å lage en modell for felles anskaffelse og drift av digitale innholdstjenester for landets biblioteker, som skal sikre at innbyggerne får et bedre og likere tilbud - og en mer sømløs brukeropplevelse, forklarer prosjektleder Trygve Kikut ved Vestfold og Telemark fylkesbibliotek.

Prosjektleder Trygve Kikut og fylkesbiblioteksjef Mette Gjerdrum er opptatte av at fremtidens digitale tilbud ved bibliotekene skal være godt for alle innbyggere.

Bredere digitalt tilbud fra 2022

Foruten de positive effektene for landets bibliotekbrukere, kan modellen prosjektet skal utvikle bidra til å frigjøre arbeidstid hos både fylkesbibliotekene og folkebibliotekene.

- Det er viktig at modellen vi vil anbefale bidrar til en rask merkbar effekt for folkebibliotekene. Vi skal derfor også berøre områder som markedsføring av tjenestene og teknisk utvikling i vår modell. Fremtidens digitale tilbud ved bibliotekene bør være kjente blant innbyggerne og enkle å benytte seg av, samtidig som ressursutnyttelsen i å utarbeide tilbudet er god, mener prosjektlederen.

Dersom alt går som planlagt, vil de første bibliotekene i kommuner som velger å delta i den nye driftsmodellen kunne tilby sine brukere et bredere tilbud av digitalt innhold som aviser, film, e-lydbøker og e-bøker allerede i august 2022.