Et løft for Midgard vikingsenter

Hele området rundt Gildehallen fremstår nå i et tidsriktig uttrykk. Foto: Rune Nordseter

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

08.07.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Tirsdag 29. juni overrakte fylkeskommunen det nye skallbygget over servicebyggene ved Gildehallen på Midgard vikingsenter i Horten, med ytre uttrykk som et bygg fra vikingtiden.

Byggingen av skallbygget ble vedtatt av hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i daværende Vestfold fylkeskommune i 2019, og byggearbeidet av den nye, mer tidsriktige fasaden rundt servicebyggene har pågått siden i vinter. Det er Oseberg Vikingarv som har utført jobben.

- De to servicebyggene hadde en moderne utforming som svekket opplevelsen av dette historiske området, og det tok seg dårlig ut i bilde- og filmsammenheng. Det nye skallbygget harmoniserer bedre med Gildehallens utforming, og vil styrke formidlingen av området, mener Ragnar Orten Lie, prosjektkoordinator ved Kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Servicebyggene ved Gildehallen befinner seg nå i en mer tidsriktig innpakning (foto: Rune Nordseter)

Viktig for de frivillige

Da hovedutvalget i 2019 vedtok utbedringstiltakene ved Midgard, ble 1 million kroner omdisponert til etablering av dusj mellom servicebyggene, og til selve skallbygget over dusjanlegget og servicebygningene. Det ble også satt av 800 000 kroner til nytt kjølerom og ombygging av kjøkken.

- Disse funksjonene er viktige for museet og for driften av området. De vil bedre situasjonen for de frivillige miljøene som er sentrale for vikingtidssatsingen her, og som bidrar til å fylle Gildehallen og området rundt med aktivitet. Med skallbygget er den siste store investeringen levert ved Midgard. Nå gjenstår mindre og rimeligere bygg som kan fylles med håndverksaktivitet, først ut er en smie, forklarer Orten Lie.

Pia Løvgren, leder i Midgard Vikingsenters venneforening, setter pris på at de frivillige får bedre fasiliteter.

- Etter flere dager med arrangement eller dugnadsarbeid, er dusjmulighet godt å ha for de frivillige, sier hun. Thomas M. Skjønberg fra Midgardsblot-festivalen er enig: - Midgardsblot trenger alle de nye fasilitetene, og de bidrar til kostnadsreduksjoner og et mindre miljøavtrykk fra festivalen.

Satser på vikingtid

Det var Maja Foss Five, leder for hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett i fylkeskommunen, som overleverte bygget til Midgard vikingsenter. Med seg hadde hun gaver til Midgard og Oseberg vikingarv; en vikingtidskam laget av gevir og en brynestein. 

– Gaver var limet i vikingtidas samfunn, så vi har med en liten gave i anledning, sa hun.

Hovedutvalgsleder Maja Foss Five sto for den formelle overleveringen av det nye skallbygget ved Gildehallen (foto: Rune Nordseter)

Avdelingsdirektør for kulturhistorie ved Vestfoldmuseene, Arild Braa Norli, uttrykte stor begeistring over at bygget nå er ferdig.

- Dette er en gledens dag for oss. Siden Gildehallen sto ferdig i 2013 har det pågått et kontinuerlig arbeid med å utvikle konseptet og arenaen her ute på Borre. Jeg er glad for at fylkeskommunen velger å satse på oss, sa han.

Fylkeskommunen skal nå i gang med å utarbeide ny plan for sin vikingtidssatsing, og Ragnar Orten Lie ved kulturarv-seksjonen er spent.

- Vestfold og Telemark kan nå få en vikingvei som går her fra kongenes graver og haller på Borre til reinsjegere på Hardangervidda, med brynestein-, tjære og jernproduksjon, jordbruk, jakt og skog, med gravfunn, handelsplasser og skipsfunn. Skal vi lykkes med Vikingveien må mange jobbe sammen for å bygge gode attraksjoner og enes om gode noen felles historier, mener han.

 

Les mer om Midgard Vikingsenter på deres hjemmeside