Bli klok på ditt fylke

Bilde av mamma og barn. Hvordan står det til med innbyggerne i Vestfold og Telemark? Finn svar de nye nettsider "Kunnskap om regionen".
Hvordan står det til med innbyggerne i Vestfold og Telemark? Svaret finner du fylkeskommunens nye nettside "Kunnskap om regionen". Foto: Aleksander Walmann Åsgården

Av:

Ellen Just Hansen

Publisert:

03.06.2022

Oppdatert:

09.02.2023 kl.10.08

Et skattkammer av kunnskap om det å være innbygger i Vestfold og Telemark.

Hvordan står det til med levealder, sysselsetting, klimagassutslipp, folkehelse og nedbygging av strandsonen i fylket? 

Svaret på de disse spørsmålene finner du på fylkeskommunens nye og oppdaterte nettside Kunnskap om regionen. Her får du nyeste tall om befolkning, klima, næringsliv, kultur, infrastruktur og arealutvikling i fylket. 

Oppdatert, ny og samlet kunnskap om fylket

-Målet er at ansatte, samarbeidspartnere, politikere og andre interesserte lett får tilgang til dette skattkammeret av kunnskap vi har samlet om fylket, sier Trine Orten Groven, leder for statistikk og analyseenheten VT+. 

Nettsidene inneholder også figurer for for eksempel klimagassutslipp som automatisk oppdateres når SSB (Statistisk sentralbyrå) utgir nye tall. Dette betyr at brukeren til enhver tid får den nyeste informasjonen om utvikling i fylket på de områdene de er interessert i.

- Vi ønsker å samle all kunnskap om fylket på ett sted, og derfor er det viktig at denne kunnskap er oppdatert, forklarer Orten Groven.

Brukeren står i sentrum

-Vi håper at et nytt og mer brukervennlig design skal gjøre kunnskapen enda lettere tilgjengelig. 

Nettsiden er inndelt i 10 temaer: Befolkning, opplæring og kompetanse, arbeid og næringsliv, klima og ressursforvaltning, mobilitet og infrastruktur, kultur og kulturarv, idrett og friluftsliv, folkehelse og levekår, innvandring og inkludering, og areal- og stedsutvikling.

Bilde2.png

Under hvert av temaene finner du analyser, statistikk, grafer og kart. Nettsidene inneholder også mer dyptgående rapporter om ulike emner, fakta om de ulike kommunene i fylket og mye annet.

Alt du vil vite på kart.

Hvor går kommunegrensene? Hvor ligger de videregående skolene i fylket, og hvilke linjer tilbyr de?

På de nye nettsidene finner du også en rekke tematiske kart, blant annet kart over kommunene i fylket, befolkningstetthet, tetthet av virksomheter, vernet natur og veier i fylket.

 

Bli klok på fylket!

Klikk deg videre til et skattkammer av viten på sidene: Kunnskap om regionen