Etablerer partnerskapsavtaler med 13 frivillige organisasjoner

Hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett besluttet å inngå partnerskapsavtaler med 13 frivillige organisasjoner. Foto: Tom Riis/ Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Guro Høydal

Publisert:

18.09.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Vestfold og Telemark fylkeskommune har besluttet å inngå partnerskapsavtaler med 13 frivillige organisasjoner i fylket. Ordningen vil gå over fire år og vil ha en årlig ramme på 2,6 millioner kroner som skal fordeles mellom de valgte organisasjonene.

Beslutningen ble tatt i hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett onsdag 16. september. Det var stort engasjement da saken ble diskutert i hovedutvalget. Leder av hovedutvalget, Maja Foss Five, understreket at dette er en viktig sak som betyr mye både for frivilligheten og for fylkeskommunen.

Utjevne sosial ulikhet og fremme psykisk helse

Hensikten med partnerskapsavtalene er at man gjennom samarbeid og felles innsats skal styrke arbeidet med å utjevne sosial ulikhet og bidra til å fremme god psykisk helse i befolkningen.

- Arbeidet som gjøres i de frivillige organisasjonene er av stor betydning for mange. For fylkeskommunen er det viktig å kunne bidra til at de frivillige organisasjonene får gode rammevilkår, slik at dette arbeidet kan videreføres og videreutvikles. Erfaringer med lignende samarbeidsavtaler i Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune har vist at disse avtalene stimulerer til frivillig aktivitet og bidrar til å nå felles mål, sier Maja Foss Five.

Mange gode kandidater

Da partnerskapsmidlene ble utlyst før sommeren kunne de frivillige organisasjonene søke om mellom 125 000 - 250 000 kroner per år. Da fristen gikk ut i midten av august, var det kommet inn totalt 43 søknader.

- Det har kommet inn mange gode søknader og det har derfor vært utfordrende å velge ut de aktuelle organisasjonene. Det har vært avgjørende for utvelgelsen at partnerskapsavtalene skal bidra til å utjevne sosial ulikhet og fremme god psykisk helse, og at arbeidet skal bidra til å styrke regionens samlede kunnskap og tilbud om helsefremmende og primærforebyggende tiltak. De frivillige organisasjonene skal også ha tiltak som inkluderer hele befolkningsgrupper på tvers av kommunegrenser, og til sammen representere et bredt tilbud som ivaretar ulike målgrupper i fylket vårt, sier Foss Five.

Det er inngått avtaler med følgende 13 frivillige organisasjoner:

 • Kirkens SOS Telemark og Tunsberg
 • Vestfold og Telemark idrettskrets
 • Vestfold Røde Kors og Kirkens bymisjon- Familietid
 • Pensjonistforbundet Telemark
 • DNT Telemark
 • Telemark Røde kors
 • Kirkens bymisjon Aust-Agder og Telemark
 • Unge Leve Vestfold
 • Telemark landbruksselskap
 • Stiftelsen kirkens bymisjon, Vestfold
 • Selvhjelp Norge, Vestfold, Telemark, Viken
 • Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)
 • Frivillighetssentralene Vestfold og Telemark