Etablerer talentsatsing for unge kunstnere

Ung kunstner
Utøvere som ønsker seg plass i det nye talentprogrammet må selv søke når fylkeskommunen utlyser opptak i sine kanaler i løpet av våren. (illustrasjonsfoto) Foto: Getty/mediaphotos

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

16.02.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Fylkeskommunen skal etablere et talentprogram for utøvere i alderen 16-20 år innen visuell kunst, musikk, dans, teater, film og litteratur. Tilbudet vil blant annet bestå av samlinger med kompetansepåfyll og faglig veiledning, og mulighet for stipender.

Fylkespolitikerne i hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett har i dag gjort et historisk vedtak: Etablering av en regional talentsatsing for inntil 15 utøvere innenfor kunst og kultur. 300 000 kroner bevilget de til nyetableringen, som skal brukes på fysiske samlinger og utvikling av programmert, og til søkbare stipender for utøverne som får plass i programmet.

Inspirert av toppidrettssatsing

Det var hovedutvalget selv som i fjor ga administrasjonen i oppdrag å utrede muligheten for et talentprogram for unge kunstnere, inspirert av Vestfold og Telemark toppidrett. Dette er et satsingsprosjekt som ble etablert i 2003, og som driftes av idrettskretsen i samarbeid med fylkeskommunen. Målet er å bidra til flere OL- og VM-medaljer fra fylket. Utøverne her får et bredt idrettsfaglig, kulturelt og sosialt tilbud som et supplement til deres klubb- og skoletilbud.

«Med de gode og lange erfaringene vi har fra Vestfold og Telemark toppidrett, mener vi det er på høy på tid at et regionalt og skreddersydd program også for talenter innen kunst og kultur etableres.»

- Maja Foss Five, leder hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Å være pådriver for talentutviklinger innenfor alle idrettsgrener, friluftslivsgrener og kunstuttrykk er et av målene i fylkets kulturstrategi.

- Så vi er glade for at vi nå kan gå i bresjen for dette nå, slår hovedutvalgslederen fast.

Ønsker samarbeidspartnere

Fylkeskommunen skal ha det økonomiske og administrative ansvaret for talentprogrammet, men ønsker å samarbeide tett med kulturaktører i fylket. Det skal etableres et frivillig og ulønnet programstyre med representanter fra aktuelle samarbeidspartnere, som skal kvalitetssikre det faglige innholdet, sikre god kommunikasjon mellom aktørene og velge ut talenter til programmet.

- Vi tar på oss rollen som initiativtaker i fravær av en organisasjon som representerer alle grener og uttrykk innenfor kunst og kultur, og som kunne ha hatt en slik rolle. Skal dette bli en suksess over tid, er det viktig med en god og forutsigbar oppstart og organisering – noe vi skal sørge for. Samtidig ønsker vi å forankre denne satsingen hos kulturaktørene, som på sikt vil kunne få enda større roller i driften, hvis det er konstruktivt og noe aktørene selv ønsker, forklarer Foss Five.

Fylkeskommunen har vært i kontakt med flere av de profesjonelle kunst- og kulturaktørene i fylket, og de aller fleste er positive til å være med i et samarbeid om talentutviklingsprogrammet.

Kan søke plass i løpet av våren

Utøvere som ønsker seg plass må selv søke når fylkeskommunen utlyser opptak i sine kanaler i løpet av våren. Det blir to samlinger i 2023, med blant annet motivasjonstrening, bransjekunnskap og veiledning for en profesjonell karriere. En av samlingene skal avholdes sammen med utøvere i Vestfold og Telemark toppidrett, hvor målet blir å utveksle verdifulle erfaringer på tvers av grener. 

- Vi håper på mange gode søknader fra unge talenter innenfor ulike kunstuttrykk når vi lyser ut plassene, og at dette vil bli et godt og stabilt tilbud som vil bidra til at talenter innenfor kunst og kultur ønsker å bo og virke i vårt fylke.


Les hele saksfremlegget her (innstillingen ble vedtatt som foreslått).


NB: Vi vil komme tilbake mer mer informasjon om søknadsprosedyre, frister m.m i våre kanaler så snart dette er klart.