Fylkesutvalgets innstilling til budsjett og økonomiplan

Foto: Yasin Yamak/Getty Images

Av:

Tom Marius Lorier Holen

Publisert:

02.12.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Fylkesutvalget har i møtet 2. desember 2020 avgitt innstilling i sak 101/20 om budsjett og økonomiplan.

Innstillingen legges ut til ettersyn frem til endelig behandling i fylkestinget.

Innstillingen finner du her.

Saksdokumentene du lese her

Fylkestinget behandler budsjett og økonomiplan i neste fylkestingsmøte som går over dagene 15. og 16. desember.