Fagskolene skal tilby korte fagkurs

Elever ved Gokstad Akademiet Foto: Gokstad Akademiet

Av:

Gro Merethe Rørvig

Publisert:

29.06.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Korte utdanninger og kurs ved fagskolene skal hjelpe flere arbeidstakere med å få relevant kompetanse som arbeidsmarkedet etterspør. Til høsten utvider derfor fagskolene i Vestfold og Telemark sine tilbud på flere fagområder.

Det er en nasjonal satsning på kortere utdanninger, som ofte er modulbaserte, og hvor fagene bygger på hverandre.

-Vi vet at behovet i arbeidsmarkedet endrer seg raskt, og da er det viktig at vi har fagskoler som fanger opp dette, og er tidlig ute med å tilby aktuelle utdanninger, som er lett tilgjengelige for studentene, sier Mette Kalve, leder av Hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Vestfold og Telemark.  

Kompetansebehov

Fylkeskommunen har utlyst 2 millioner kroner til kortere utdanninger på fagskolene fra høsten. De som har fått tildelt midler er:

 • Fagskolen Vestfold og Telemark
 • Gokstad Akademiet
 • Fagskolen aldring og helse
 • Folkeuniversitetets fagskole

En av målsetningene er å legge til rette for at den kompetansen som etterspørres av næringslivet er tilgjengelig i fylket.

-I Vestfold og Telemark er det en god bredde i hvilke fag som tilbys, både i offentlig og private fagskoler. Fagskolene ønsker nå å også tilby kortere utdanninger og kurs, blant annet innen prosjektledelse, digitalisering, bærekraft og helsefag, sier Ola Småkasin, fagskolekoordinator i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Samarbeid med arbeidslivet

Flere av studiene som tilbys er utviklet i nært samarbeid med næringslivet og offentlige aktører. De fleste fagskolene har løpende, tett dialog med ulike bransjer og virksomheter. Et av signalene som er gitt, er at det er behov for kortere, fleksible utdanninger, som gir oppdatert kompetanse for ansatte, som samtidig er gjennomførbar for voksne arbeidstakere i kombinasjon med jobb og familieliv. Flere av studiene er derfor nettbaserte, gjerne i kombinasjon med samlinger, som gir mulighet for kunnskapsdeling for studentene.

Mer informasjon

Kontaktpersoner

Ola Småkasin
Rådgiver
Kompetanseutvikling og inkludering
Næring, innovasjon og kompetanse
Telefon: 33 07 90 03 / Mobil: 90 95 00 22

 

Gro Merethe Rørvig
Rådgiver
Kompetanseutvikling og inkludering
Næring, innovasjon og kompetanse
Mobil: 93 00 91 09

Fakta om fagskolen

 • Utdanningen ligger på nivå over videregående opplæring og skal bygge på kunnskap og erfaring fra ett eller flere yrkesfelt 
 • Opptakskrav er fag-/svennebrev, generell studiekompetanse eller realkompetanse
 • Utdanningenes varighet er inntil to år
 • Skal gi korte yrkesrettede utdanninger uten ytterligere opplæring i arbeidslivet
 • Utdanningene gjennomføres som stedbasert eller nettbasert med eller uten samlinger
 • Utdanningstilbudene skal være godkjent av NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Gir rett til lån og stipend fra Lånekassa
 • Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys akkrediterte utdanningstilbud i samsvar med behovet for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt
 • I Vestfold og Telemark finnes det 10 fagskoler, både offentlige og private, som tilbyr godkjente utdanninger innen et bredt spekter av fag.
 • Det er i 2022 til sammen ca 2 000 fagskolestudenter i Vestfold og Telemark, og ca 28 000 nasjonalt, hvilket tilsvarer en 20% økning fra året før.

Kilde: Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven), Vestfold og Telemark fylkeskommune, SSB og ONF (Organisasjon for norske fagskolestudenter).