Færder videregående - en foregangsskole

Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

02.10.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Denne uken besøkte kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby Færder videregående skole i Tønsberg. Bakgrunnen for besøket er den positive utviklingen i antall elever som fullfører og består.

Fra 2013 til 2020 har antallet elever som har fullført og bestått ved Færder videregående skole økt fra 67,3 % til 82 %. Skolen har i denne perioden jobbet kontinuerlig med to satsingsområder: relasjonsarbeid og læringsfremmende vurderingsarbeid (VFL).

Best i klassen 

Færder videregående skole hadde i flere år hatt utfordringer og «røde tall» i elevundersøkelsen da skolen i 2013 tok grep for å snu dette. I årets elevundersøkelse havnet skolen helt i toppen, og var blant fylkets beste på alle hovedindikatorene, både trivsel, motivasjon, støtte fra lærer og vurdering for læring.  

- Vi har jobbet og jobber mye med å etablere gode relasjoner mellom lærere og elever, og elever imellom. Lærerne er tett på fra skolestart og har gode rutiner for oppstart og miljøtiltak. Vi organiserer team med eleven i sentrum og er til stede for elevene – også i pauser og friminutter. Skolen har i tillegg jobbet mye med læringsfremmende vurderingsarbeid (VFL). Alle våre pedagoger og ledere har gjennomført videreutdanning (MOOC) i samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Vi har testet ut løsninger for vurdering uten fokus på tallkarakterer, og elevmedvirkning i vurderingsarbeidet, fortalte rektor ved Færder videregående skole, Even Storbråten. 

 

Interessert i årsakene

Statsråden møtte og snakket med flere av skolens ansatte og yrkesfaglige elever i verkstedhallen for Vg2 kjøretøy, og Vg2 bil, skade og lakk. Tema for dagen var hva som skal til for at flest mulig skal fullføre videregående utdanning, og betydningen av samarbeid mellom skole og næringsliv. Satsingsområder som psykisk helse, trivsel og inkludering ble også sentrale tema. 

- Færder videregående skole er en foregangsskole, og et godt eksempel på en av de skolene som har fått til en kraftig økning i antall elever som gjennomfører og består. For å nå målet om at enda flere skal fullføre og bestå, ser vi at det er viktig å investere i både bygg og innhold. Færder videregående skole har gode fasiliteter og moderne verksteder som bidrar til at elevene opplever mestring og økt motivasjon. Dette sammen med skolens fokus på relasjoner og samarbeid tror jeg er en av årsakene til at Færder har en så god utvikling, sa kunnskaps- og integreringsministeren etter omvisningen og møtet med ansatte og elever. 

Innspillene fra elever og ansatte ved skolen vil bli tatt med inn i arbeidet med stortingsmeldingen om videregående skole som kommer våren 2021. 

Fakta om Færder videregående skole

  • Cirka 830 elever/ lærlinger
  • Cirka 150 ansatte
  • Samlokalisering i nytt bygg i 2014
  • Fordeling mellom yrkesfag og studieforberedende: cirka 60 – 40
  • Cirka 15 000 m2 areal for undervisning
  • Visjon: Yrker for fremtiden