Felles råd og smitteverntiltak for russen

Felles råd og smitteverntiltak for årets russ er utarbeidet Foto: Ellen Marie Skjefstad

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

04.05.2021

Oppdatert:

15.12.2022 kl.13.26

Vestfold og Telemark fylkeskommune har i samarbeid med statsforvalteren, politiet og flere av fylkets kommuner utarbeidet felles råd og tiltak for årets russekull.

Smittesituasjonen i deler av landet, og særlig i Vestfold og Telemark er ustabil. Årets russ må derfor belage seg på en russefeiring preget av pandemi og smitteverntiltak. 

FHIs russeråd

Nasjonale råd og regler for russearrangementer

Felles handlingsplan for politiet

Politiet har laget en felles handlingsplan, hvor de understreker at politiet vil veilede i stedet for å bøtelegge. Politiet skal ikke være smittevernpoliti. Smittevern overlates til kommunene.

Mye av politiets informasjons- og ko mmunikasjonsarbeid gjøres digitalt, og nettpatruljen er kontaktpunkt mot russen. Nettpatruljen kjører kampanje på Facebook og Instagram hvor de deler videoer som omhandler politiorden. De store russearrangementene er avlyst.

Råd og retningslinjer fra kommunene

Flere kommuner har gjennomført møter med russen. De erfarer at årets russ er godt forberedt, og at de tar smittevern på alvor, blant annet ved å etablere QR-koder i busser for besøksoversikt. Kommunene understreker at det er viktig å kommunisere med russen, fremfor å belære. Tønsberg, Larvik og Sandefjord kommuner har utarbeidet felles informasjon som er delt med statsforvalteren, kommunene og fylkeskommunen.

Vestfold og Telemark fylkeskommunens tiltak

Alle skolene i Vestfold og Telemark fylkeskommune skal sikre tett samhandling med russen ved hver enkelt virksomhet. Skolene skal bidra til at temaet russetid behandles i den lokale samhandlingen med kommunene og politiet, og at FHIs russeråd og aktuell informasjon fra kommuner blir delt i aktuelle kanaler.