Fellesmøte om frivilligheten og flyktningssituasjonen

Bilde av flyktninger
Frivillig sektor har en viktig rolle i arbeidet med å inkludere flyktninger i lokalsamfunnet Foto: Getty/Shironosov

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

22.03.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Det forventes over 2000 flyktninger fra Ukraina til vårt fylke i 2022, i tillegg til 300 kvoteflyktninger fra flere land. Fylkeskommunen, Statsforvalteren og KS inviterer til et digitalt fellesmøte 29. mars om frivillighet og flyktningsituasjonen.

Heldigvis er det mange som ønsker å bidra til å skape et godt møte med det norske samfunnet for mennesker på flukt som kommer til oss. Frivillig sektor har en viktig rolle i arbeidet med å inkludere flyktninger i lokalsamfunnet, og bidrar til å utfylle det offentliges innsats. 

Det er mange aktører å forholde seg til på, og vi ser behovet for en orientering om roller og virkemidler for å få til bedre samhandling og koordinering på dette feltet.

Digitalt fellesmøte 29. mars kl. 16-17

I samarbeid med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, og KS (Kommunesektorens organisasjon) inviterer vi derfor til et digitalt fellesmøte på TEAMS for frivillige organisasjoner, kommuner og mottak, for å orientere om våre roller og tilskuddsordninger rettet mot frivilligheten, og for å besvare spørsmål og få innspill.

Logg deg på møtet 29. mars kl. 16.00 via denne lenken (TEAMS)

Vi ønsker å høre om deres behov når det gjelder koordinering, kompetanseheving og samhandling på tvers, og få deres innspill knyttet til flyktningsituasjonen som vi kan bringe videre til nasjonale myndigheter.

Program

  • Velkommen, ved Liv Marit Hansen, seksjonsleder for kompetanseutvikling og inkludering, Vestfold og Telemark fylkeskommune
  • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark orienterer, ved Ingvild Aartun, direktør samordning og beredskap, fylkesberedskapssjef
  • KS orienterer, ved Sven Tore Løkslid, Fylkesstyreleder KS Vestfold og Telemark
  • Vestfold og Telemark fylkeskommune orienterer, ved Rebeka Holmes-Farmen, rådgiver for integrering; næring, innovasjon og kompetanse
  • Spørsmålsrunde og innspill fra deltakerne

For spørsmål i forkant av møtet, ta kontakt med Rebeka Holmes-Farmen på e-post: rebeka.holmes-farmen@vtfk.no