Fem kunstnere får 50 000 kr i stipend fra fylket

Fem Vestfold- og Telemarkskunstnere tildeles kunstnerstipender, blant dem jazzgitarist Hans Mathisen fra Sandefjord (illustrasjonsbilde). Foto: Dutko/Getty

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

23.09.2021

Oppdatert:

09.02.2023 kl.10.08

Koronapandemien har vært tøff for kulturlivet, og fylkestinget vedtok derfor i juni å bevilge 250 000 kroner til fem ekstra kunstnerstipender i 2021. Det kom inn hele 66 søknader, og i går ble fem kunstnere fra ulike deler av Vestfold og Telemark valgt ut til å motta 50 000 kroner hver.

Hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett besluttet i går at de fem ekstraordinære kunstnerstipendene tildeles hardingfelemaker Ottar Kåsa fra Midt-Telemark, jazzmusiker Hans Mathisen fra Sandefjord, smykkekunstner Hilde Iren Dølheim fra Bamle, skuespiller Hadle Lavold Reisæter fra Midt-Telemark, og billedkunstner Christiane Lieungh fra Skien.

Kunst til innbyggere og besøkende

Lederen for hovedutvalget, Maja Foss Five, mener kunstnerstipendene er et viktig bidrag til utvikling av regionens kunst- og kulturliv, spesielt i den krevende situasjonen kunst- og kulturlivet har stått i.

- Pandemien har satt en stopper for både fremførelser, prosjekter og reiser for svært mange kunstnere i fylket vårt, som igjen fører til manglende inntekter. Behovet for utvikling av eget kunstnerisk virke med tanke på tiden fremover blir derfor viktigere enn noen gang, og vi håper og tror at mottakerne av stipendene vil produsere kunst som mange innbyggere og besøkende vil få stor glede av, sier hun.

Målet med de fylkeskommunale kunstnerstipendene, som deles ut årlig, er å gi profesjonelle kunstnere mulighet for egenutvikling gjennom å hente ny inspirasjon og kompetanse til eget virke. Stipendene skal også bidra til at kunstnere vil bosette seg og utøve sitt kunstneriske virke i fylket.

Tøft å velge blant mange søkere

Det er liten tvil om at fylkets stipendordning for kunstnere er populær; til sammen kom det inn hele 145 søknader på 10 stipender i løpet av den ordinære søknadsrunden i vinter og den ekstraordinære nå. Det er også stor kunstnerisk bredde blant søkerne, fra det tradisjonelle til mer innovative uttrykk. Hovedutvalget hadde med andre ord ingen enkel oppgave når de nå skulle tildele fem ekstra stipender.

- Det er jo en tøff jobb å prioritere blant så mange gode søkere. Vi er takknemlige for å kunne få bidra til utviklingen av det kunstneriske virket til disse fem, som alle en solid forankring i vår region. Sammen representerer de en bredde i fylkets mangfoldige profesjonelle kulturliv, og utmerker seg positivt ved å bidra til nyskaping og utforskning i sine utrykk, forteller Foss Five.

Utdeling av alle 10 kunstnerstipender for 2021 vil skje under Fylkestingets møte i desember.

 

Mer om stipendmottakerne her

Mer om fylkeskommunens kunsterstipend her