Fem millioner til integreringstiltak

Fem smilende damer i fargeglade turklær
Foto: Getty Images

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

05.05.2022

Oppdatert:

10.05.2022 kl.11.23

Fylkestinget bevilget tirsdag 26. april fem millioner kroner til integreringstiltak for flyktninger i regi av frivillige organisasjoner.

Bevilgningen vil gå til frivillige organisasjoner som jobber med målrettede integreringstiltak knyttet til den ekstraordinære flyktningsituasjonen.

Regionalt frivillighetsarbeid

Som regional utviklingsaktør har fylkeskommunen tatt et særlig ansvar for å samhandle med frivillige organisasjoner på regionalt nivå.

- Frivillig arbeid spiller en stor rolle i samfunnet, og jeg er svært glad for at fylkeskommunen kan bidra inn i dette viktige arbeidet. Frivilligheten legger til rette for medvirkning og samfunnsdeltagelse, og bidrar til sosial støtte og livskvalitet for svært mange mennesker. Ved å være aktiv i en organisasjon eller delta på aktiviteter i regi av en klubb, forening eller et lag, får mange muligheten til å utvikle egne evner og oppleve tilhørighet og felleskap. For mennesker på flukt er det særlig viktig å oppleve trygghet og tilhørighet i nye fellesskap.  Jeg håper og tror at denne tilskuddsordningen vil føre til at vi får realisert mange spennende prosjekter i tiden som kommer, sier hovedutvalgsleder, Tone Berge Hansen.

Til målrettede integreringstiltak

Tilskuddsordningen skal bidra til å iverksette målrettede integreringstiltak for flyktninger i regi av lokale og regionale frivillige organisasjoner i hele fylket. Det settes ingen øvre eller nedre grense, men søknadssummer over 20 000 kroner prioriteres. Det gis tilskudd til tiltak som blir igangsatt i løpet av 2022.

Frivillige organisasjoner kan søke enkeltvis eller i samarbeid med ulike parter innenfor det frivillige, offentlige og private. Oversikt over retningslinjer for tilskudd til integreringstiltak for flyktninger i regi av frivillige organisasjoner finner du her. 

Informasjonsmøte om tilskuddsordningen

Tirsdag 10. mai kl. 17.00 arrangerer fylkeskommunen digitalt informasjonsmøte for frivillige organisasjoner som ønsker å søke tilskudd. Her vil det bli gitt informasjon om tilskuddsordningen og veiledning i utfylling av søknadsskjemaet. Det vil også bli satt av god tid til spørsmål og svar. 

Møtet gjennomføres på Teams. Det blir sendt ut en kalenderinvitasjon til alle påmeldte innen kl. 15.00 samme dag.

Påmeldingslenke til informasjonsmøtet 10.mai finner du her.

Lenke til digitalt søknadsskjema for integreringstiltak finner du her.

Les mer om integreringsarbeidet

Kontaktpersoner:
Rebeka Dawn Holmes-Farmen
Rådgiver, Kompetanseutvikling og inkludering
E-post: rebeka.holmes-farmen@vtfk.no
Telefon: 940 30 322

Therese Surdal Lahus
Rådgiver, Kultur, idrett og friluftsliv
E-post: therese.surdal.lahus@vtfk.no
Telefon: 992 76 530