Ferdig før tida

Syklister og gående har fått eget vei separat fra bilveien.
Den nye gang- og sykkelveien er på tilsammen nesten sju kilometer. Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen

Av:

Tor Arvid Austråt Gundersen

Publisert:

19.09.2022

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Ny gang- og sykkelvei mellom Stavern og Helgeroa er ferdig før tida. Fredag 23. september klippes snora.

110 millioner kroner er budsjettrammen for den nesten 7 kilometer lange gang- og sykkelveien som består av to strekninger.  Den første er Grevle-Skårabakken og måler 4,2 kilometer, den andre går fra Berg-Søndersrød og er 2,5 kilometer.  Det meste av strekningen er 3 meter, men noen steder er den litt smalere for å ta hensyn til omgivelsene.

Fornøyd byggeleder

Byggeleder Truls Are Tvedt Jacobsen
Truls Are Jacobsen har vært byggeleder for prosektet. 


- Arbeidet har gått litt fortere enn planlagt, noe som skyldes god innsats av entreprenøren og en veldig mild vinter, forteller byggeleder Truls Are Jacobsen i Vestfold og Telemark fylkeskommune.
Selv om arbeidet har gått hurtig, har det ikke mangle på utfordringer. Deler av strekningen er bygd på bløte masser, som setter ekstra krav til utførelsen. Tre steder har det også blitt sprengt bort en del fjell for å lage plass til gang- og sykkelveien. 
Grøften mellom gs-veien og fylkesveien er 1,5 meter. Det er relativt smalt, men er gjort for å foreta minst mulig inngrep i dyrket mark. I grøftene er det lukket rørsystem for overflatevannet.  Ett sted har Larvik kommune samtidig byttet ut sine rør i om lag en kilometers lengde.

Gangveien i Brunlanes er 3 meter bred
Bredden er tre meter, bortsett fra enkelte steder for bedre å tilpasses omgivelsene.

 


Til sammen er det på de to strekningene montert 171 nye lysmaster for å lyse opp gs-veien.  Det er også bygget en rekke bussholdeplasser. Flere steder er det også montert rekkverk langs den nye veien. 
Byggetida har vært halvannet år. Når bare mindre arbeid står igjen, ser det ut som om budsjettrammen skal holde. 

Over 170 lysmaster er satt opp. Og flere busslommer bygd
171 lysmaster satt opp, i tillegg også flere busslommer.