Flere signerte klimaavtaler

Tom Holen/Vestfold og Telemark fylkeskommune

23 virksomheter har signert forpliktende klima-avtaler med Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark.

Dette skjedde på et rundebordsmøte i det nye Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark på Ælvespeilet i Porsgrunn før helgen. Avtalen som deltagerne signerte gir forpliktelser og danner grunnlaget for medlemskap i nettverket.

-For å nå klimamålene vi har satt oss er vi avhengig av partnerskap, nettverk og samarbeid. Derfor er det flott at vi i dag er representert ved både små og store aktører som dekker nesten hele fylket vårt, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

I klimanettverket går de store og små aktørene i regionen sammen i klimaarbeidet. Dette gir et godt utgangspunkt for denne samarbeidsarenaen som vil løfte temaer som klimaregnskap, utslippsreduserende tiltak, energiomstilling og sirkulærøkonomi i fylket. Andre medlemmer i klimanettverket vil undertegne avtaler i tiden som kommer.

På møtet på Ælvespeilet ble alle deltagerne som hadde signert utfordret på hva deres virksomhet kan bidra med i nettverket og hva de ønsker ut av nettverket. Denne gjennomgangen viste at klima- og energinettverket dekket et behov hos deltagerne.

-Det er flott å få en sånn respons. Det sier noe om at det er et behov der ute om et slikt samarbeid, sier Riis-Johansen.

Mange signerte klimaavtaler før møtet. 
Mange signerte klimaavtaler før møtet. 

Ambisiøse klimåmål

Vestfold og Telemark har vedtatt et utslippskutt i regionen på 60 prosent innen 2030 sammenlignet med 2009. Dette vil kreve samarbeid mellom kommuner, næringsliv, akademia og interesseorganisasjoner i vår region. Nettverket vil blant annet arbeide med klimarapportering, identifisering av utslippsreduserende tiltak, klimakrav i anskaffelser, bærekraftig byggeri og sirkulærøkonomi.

Det nyetablerte nettverket skal bidra til å få både kommuner, industri, næringsliv, akademia med på å nå utslippsmål gjennom mobilisering og gjennomføring av klimatiltak.

-Vi skal jobbe med blant annet klimarapportering, smarte innkjøp og sirkulærøkonomi, sier prosjektleder Linn Johnsen, og legger til at medlemmenes initiativ vil være med å danne grunnlaget for det konkrete arbeidet i nettverket.

Følg @klimaogenerginettverket på Facebook!

Se møtet i opptak her: http://vtfylke.nett.itum.tv/

De som har undertegnet hittil er :

 • Asplan Viak
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Grenland havn
 • Greve biogass
 • Kragerø Fjordbåt
 • Larvik kommune
 • Larvik havn
 • Midt-Telemark kommune
 • NOAH
 • Norner
 • Notodden kommune
 • Porsgrunn kommune
 • Sandefjord kommune
 • Seljord kommune
 • Skien kommune
 • Skagerak Energi
 • Telemark Technologies
 • Torp Sandefjord Lufthavn
 • Tønsberg kommune
 • USN
 • Vekst i Grenland
 • Vesar
 • NHO

Publisert:

02.11.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Samarbeidsavtale

Alle som blir medlem av av klima- og energinettverket må undertegne en klimaavtale.

Klimaavtale for klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark


Emneord:

Klima og miljø