Flere søker yrkesfag

Kokkelærling i storkjøkken
Søkertallene til videregående opplæring Vestfold og Telemark viser at flere søker yrkesfag. Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

04.03.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Det er totalt 15 093 søkere til videregående skoler og 1919 til bedrifter i Vestfold og Telemark fylke per 1. mars 2022.

På samme tidspunkt i fjor var det 15 273 søkere til videregående skole og 2005 til bedrifter i fylket.  
Blant årets søkere til videregående skole kommer 563 fra andre fylker. Det er 90 søkere færre enn i fjor.  

Søkere til Vg1 

Til Vg1 er det i år 5993 søkere. Av dem har 3232 søkt yrkesfag mens 2761 har søkt studieforberedende fag. Det betyr at 54 prosent av søkerne til Vg1 har søkt yrkesfag, mens 46 prosent har søkt studieforberedende fag.  

Det er en økning i antall søkere til yrkesfag sammenlignet med i fjor. Det gjelder særlig innen programområdene «Teknologi og industrifag» og «Salg, service og reiseliv». 

Til «Restaurant og matfag» er det i år 120 søkere mot 102 i fjor. Det totale søkertallet til dette programområdet på Vg1 går imidlertid ned fra 170 til 134. Dette skyldes at det i år er færre søkere med behov for tilrettelagt opplæring som søker «Restaurant og matfag».   

- Vi har stort fokus på rekruttering til yrkesfag. Jeg er derfor veldig glad for at en så stor andel av søkerne velger dette. Like viktig er det at søkerne velger fag som det er behov for i framtida. Gjennom bransjesamarbeid har vi jobbet spesielt med rekruttering til enkelte bransjer og fag det siste året. Det er fint å se resultater av dette målrettede arbeidet, sier Mette Kalve, leder for hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Vestfold og Telemark fylkeskommune.  

Innen Studiespesialisering er det en markant nedgang i søkertall, med nesten 250 færre søkere. 

Kjønnsmessig fordeler det seg slik: 

  • Helse og oppvekstfag - kvinner 85%, menn 15% 
  • Bygg og anleggsfag - kvinner 11%,  menn 89% 
  • Teknologi og industrifag – kvinner 18%,  menn 82% 
  • Studiespesialisering -  kvinner 54%,  menn 46% 

 

Antall søkere til Vg 1 utdanningsprogram med prosentvis fordeling

Utdanningsprogram 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

 

 

Studiespesialisering 

1997 

32 % 

2051 

34% 

1807 

30% 

Kunst, design og arkitektur 

117 

2 % 

121 

2% 

158 

3% 

Idrettsfag 

534 

9 % 

516 

8% 

505 

8% 

Musikk, dans og drama 

192 

3 % 

179 

3% 

164 

3% 

Medier og kommunikasjon 

150 

2 % 

117 

2% 

127 

2% 

Helse- og oppvekstfag 

944 

15 % 

886 

15% 

812 

14% 

Elektrofag 

476 

8 % 

429 

7% 

499 

8,5% 

Salg, service og reiseliv 

266 

4 % 

216 

4% 

284 

5% 

Teknologi- og industrifag 

576 

9 % 

576 

9% 

645 

11% 

Naturbruk 

131 

2 % 

140 

2% 

139 

2% 

Bygg- og anleggsteknikk 

377 

6 % 

384 

6% 

373 

6% 

Restaurant- og matfag 

165 

3 % 

170 

3% 

134 

2% 

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 

98 

2 % 

 

111 

 

2% 

 

143 

 

2,5% 

Informasjonsteknologi og medieproduksjon 

155 

3 % 

178 

3% 

203 

3% 

* Tallene viser utvikling fra de siste tre årene fra 2020 - 2022 


Søkere til Vg2
 

Til Vg2 «Rørlegger» er det gode søkertall til Færder videregående skole og Skogmo videregående skole.  

Vg2 «Ambulansefag» har som tidligere år også svært gode søkertall. Her fordeles noen av plassene ved Thor Heyerdahl videregående skole og Skogmo videregående skole til voksne søkere over 25 år. 

Til Vg2 «Kjemi, prosess- og laboratoriefag» er det flere søkere enn plasser. Begrensninger på fremtidige læreplasser gjør at kapasiteten trolig ikke vil bli økt og at det dermed kan bli større konkurranse for å komme inn.  

Vg2 «Maritime fag» har dobbelt så mange søkere som plasser. I tillegg kjøper andre fylker plasser av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Det kan føre til at karaktersnittet blir høyt for elever som søker seg til «Maritime fag».  Samtidig erfarte vi i 2021 at mange fikk tilbud i andre fylker og takket nei til skoleplassen. 

Til «Kombiløpet» er det totalt 81 søkere. Dette er et tilbud til minoritetsspråklige elever som ønsker mer grunnskoleopplæring, samtidig som de kan ta fag på videregående nivå. Alle søkere til «Kombiløpet» vil få tilbud om plass.  

Fag- og yrkesopplæring 

Det er 1919 søkere til læreplasser i Vestfold og Telemark fylkeskommune i år. Ettersom strukturen på utdanningsprogrammene og lærefag er ny, blir det ikke riktig å sammenligne årets søkertall med fjoråret.   

Den første tabellen under viser ny struktur hvor nye utdanningsprogram står i kursiv. Den andre tabellen viser den gamle strukturen, hvor utgående utdanningsprogram står i kursiv.

Noen av endringene er at lærefag i «Design og håndverk» nå er fordelt på «Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign» og «Håndverk, design og produktutvikling».

Fagene i «Service og samferdsel» er nå fordelt på "Salg, service og reiseliv», «IT og medieproduksjon» og «Teknologi og industrifag». «Teknikk og industriell produksjon» heter nå «Teknologi og industrifag».  

imagetncpe.png

Ledige læreplasser på flere områder 

Bransjene melder om ledige læreplasser på flere områder.  

- Arbeidsgivere som henter lærlinger fra programområdene «Restaurant- og matfag», «Bygg- og anleggsteknikk» og «Teknologi- og industrifag» er de som i særlig grad sier de trenger flere lærlinger. Vi er derfor spesielt glade for at det i år er en økning i antall søkere innenfor restaurant og matfag, sier seksjonsleder for fag- og yrkesopplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Kristina Rabe. 

Vestfold og Telemark fylkeskommune formidler alle søkere fra eget fylke til de lærebedriftene og opplæringskontorene som er registrert godkjent hos fylkeskommunen. Alle søkere til læreplass oppfordres også til å være aktive ved å ta direkte kontakt med bedrifter og opplæringskontor selv. 

Skoletilbud 2022 - 2023, programmer 

Skoletilbud 2022 - 2021, skoler

 
Mer informasjon for bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger eller lærekandidater får du her, eller ved å ta kontakt med fylkeskommunen på e-post: fagopplaring@vtfk.no