Flertall på Stortinget: Vestfold og Telemark blir delt

Bilde fra Stortingssalen
Mandag 13. juni debatterte Stortinget fylkesdelingen, og 14. juni ble det flertall i Stortinget for å dele Vestfold og Telemark fylke. Foto: Skjermdump fra Stortingets Nett-TV

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

14.06.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Stortinget har fattet det historiske vedtaket om å dele Vestfold og Telemark fylke. Dermed er det klart at Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune reetableres 1. januar 2024.

Regjeringen la i mai fram en proposisjon til Stortinget om deling av fylker, og foreslår her at Vestfold og Telemark deles. Fylkeskommunen søkte om deling etter et vedtak i fylkestinget tidligere i år.

Saken om deling av fylker var oppe til debatt i Stortinget 13. juni, med votering 14. juni. Et flertall på Stortinget går inn for å dele Vestfold og Telemark fylke. 

Det ble også et flertall for å dele Viken fylke og Troms og Finnmark fylke.

Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune reetableres fra 1. januar 2024. Representanter til de to fylkestingene blir valgt i det ordinære kommune- og fylkestingsvalget høsten 2023.

Her kan du se debatten i Stortinget 

Trenger hjemmel for å gjennomføre delingen

Inndelingsloven regulerer sammenslåing og deling av kommuner og fylkeskommuner. En deling av fylkeskommuner har ikke vært gjort tidligere, så loven gir ikke tilstrekkelig regulering for dette. 

Kommunal- og distriktsdepartementet jobber derfor med en delingsforskrift som vil gi de nødvendige hjemlene. Forskriften er ventet å være klar tidlig høsten 2022.

– Vi er godt i gang med forberedelsene med å dele fylkeskommunen og etablere to nye. For å kunne gjennomføre delingen, er vi avhengig av å ha hjemmel i en forskrift, sier Øistein Brinck, leder for prosjekt «Vi bygger nye fylkeskommuner» i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Stortingsvedtaket er altså én av to nødvendige byggesteiner for å bygge nye fylkeskommuner. 

– Vi har god dialog med departementet når det gjelder hvilke hjemler vi har behov for. Forskriften vil gi dagens fylkesting anledning til å fatte beslutninger på helt nødvendige områder for å etablere nye fylkeskommuner. Dette gjør det blant annet mulig å ansette nye fylkesdirektører, sier Brinck. 

Fylkestinget i Vestfold og Telemark behandler denne uka en politisk sak med innspill til delingsforskriften. Her finner du sakspapirene (sak 85/22)

Fire år som ett fylke 

Vestfold fylke og Telemark fylke ble slått sammen 1. januar 2020 som en følge av regionreformen. 

I regjeringserklæringen – Hurdalsplattformen – åpner regjerningen for at fylker og kommuner som ønsker å reversere nylig inngåtte sammenslåinger, kan gjøre det. 

Denne åpningen startet en prosess i Vestfold og Telemark fylkeskommune høsten 2021, som resulterte i et vedtak om fylkesdeling i fylkestinget i februar 2022. 

LES MER: Vi bygger nye fylkeskommuner

Vi bygger nye fylkeskommuner

Følg prosessen med å forberede deling og bygging av Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune.