Skal undersøke livskvalitet

Kvinne som ser ut over havet. Folkehelseundersøkelsen i Vestfold og Telemark
Folkehelseundersøkelsen handler om helse, trivsel og livskvalitet til innbyggerne i Vestfold og Telemark Foto: Stina Glømmi

Av:

Ellen J. Hansen

Publisert:

26.09.2021

Oppdatert:

16.02.2023 kl.11.49

Mandag 27. september får 90 000 innbyggere i Vestfold og Telemark invitasjon til å delta i folkehelseundersøkelsen.

Nå skal livskvalitet, trivsel og helse kartlegges for folk i fylket gjennom en stor folkehelseundersøkelse. 

Ny unik lokal kunnskap

Til sammen er rundt en femtedel av den voksne befolkningen i fylket trukket ut til å være med. «Folkehelseundersøkelsen – helse og trivsel 2021», gjennomføres i perioden frem til ca. 17. oktober. Resultatene av undersøkelsen gir ny unik lokal kunnskap for å fremme folks livskvalitet, trivsel og helse.

I kommuner med færre enn 3500 innbyggere blir alle personer over 18 år invitert til å delta. Grunnen til å invitere hele den voksne befolkning er å sikre nok deltakere for nyttig statistikk også i disse kommunene.

- Gjennom denne undersøkelsen vil vi kunne hjelpe kommunene med ny lokal kunnskap om sin befolkning, slik at arbeid for livskvalitet, trivsel og helse kan innrettes mest mulig effektivt, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Svar og lær litt mer om deg selv

Undersøkelsen spør om alt fra trivsel i nærmiljø til søvn, tilgang til ulike fasiliteter, sosial kontakt og omgang, psykisk og fysisk helse, støyplager, fysisk aktivitet, matvaner og bruk av tobakk og alkohol. 

- Det er frivillig å delta, men vi oppfordrer alle som blir invitert til å svare på undersøkelsen. Svarene har betydning for fremtidens livskvalitet og trivsel! sier Riis-Johansen.

- For å informere innbyggerne i fylket om undersøkelsen har vi lagd to korte filmer med influenser Vegard Harm. Den forklarer på en enkel og morsom måte hvorfor du bør svare, sier Maja Foss Five (Ap) som leder hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett. Five har tro på at undersøkelsen kan gi et løft til folkehelsearbeidet lokalt og regionalt.

Første gang i det nye storfylket

Folkehelseundersøkelsen er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Kommunen i fylket er involvert, og også Universitetet i Sør-Øst-Norge (USN), og da særlig i arbeid med videre forskning på innsamlet materiale. 
Svarene fra spørreundersøkelsen blir oppbevart og behandlet i henhold til gjeldende regler om personvern, kun noen enkelte forskere ved Folkehelseinstituttet vil ha tilgang til direkte identifiserende personopplysninger som navn og personnummer. 
- Mari Nicholls Espetvedt, prosjektleder for undersøkelsen i Vestfold og Telemark fylkeskommune, understreker at det vil være umulig å gjenkjenne enkeltpersoner i statistikk eller forskning fra undersøkelsen.

Bakgrunn/andre fakta

En lovpålagt oppgave å holde oversikt over helsetilstanden

Det er en lovpålagt oppgave for fylkeskommunene å holde oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i fylket (Folkehelseloven §21 og forskrift om oversikt over folkehelsen). Folkehelseundersøkelser, også kalt fylkeshelseundersøkelser, er omtalt i lov og forskrift.

Folkehelseundersøkelser gjennomført i andre fylker

Flere andre fylker har også gjennomført en slik undersøkelse. Det bidrar til nasjonale tall og tall som er sammenlignbare mellom fylker.

Prisen for å gjennomføre undersøkelsen

Kostnadsanslaget for gjennomføring av undersøkelsen i Vestfold og Telemark er litt i overkant av 1 mill. kroner.

Vitensdeling - data fra undersøkelsen er viktig for flere

Kunnskap fra undersøkelsen vil være nyttig for mange fagområder i fylkeskommunen og kommuner, og for andre aktører i samfunnet f.eks. frivillige organisasjoner.

Når kommer resultatene?

De første resultatene forventes å foreligge i desember 2021/januar 2022, men videre analysearbeid vil også gir resultater utover i 2022 og i årene som følger.

Ca. antall som blir invitert pr kommune
Oversikt antall inviterte
Sandefjord 11830 Drangedal 2950 Siljan 1670
Tønsberg 10490 Vinje 2680 Tokke 1620
Skien 10250 Bamble  2640 Nome 1240
Larvik 8870 Notodden 2460 Hjartdal 1130
Porsgrunn 6860 Seljord 2080 Tinn 1100
Horten 5150 Kragerø 2000 Nissedal 1030
Færder 4980 Midt-Telemark 1950 Fyresdal 930
Holmestrand 4590 Kviteseid 1810    

 

Mari Katrine Nicholls Espetvedt
Prosjektleder