Forlik i Lillelvprosjektet

HAB Construction AS er entreprenøren som sto for veiutbyggingen fra Beha-kvartalet og fram til Hovengtunnelen, samt Hovengarundkjøringen. Foto: Dag Jenssen

Av:

Birgitte Finne Høifødt

Publisert:

21.04.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Etter en utenomrettslig mekling i helgen er det inngått et forlik mellom entreprenør HAB Construction AS og Vestfold og Telemark fylkeskommune i prosjektet fylkesveg 32 Gimlevegen-Augestadvegen (Lilleelvprosjektet)

–  Vi er glade for å nå legge denne saken bak oss, og kunne rette fokuset fremover mot de mange gode bypakke-prosjekter som ligger foran oss, og som vi er i gang med, sier fylkesordfører Terje Riis Johansen.

HAB Construction AS er entreprenøren som sto for veiutbyggingen fra Beha-kvartalet og fram til Hovengtunnelen, samt rundkjøringene. 3. august 2020 stevnet de Vestfold og Telemark fylkeskommune for 44 millioner kroner ekskl. mva og forsinkelsesrenter.

20 millioner kroner

Forliket som nå er inngått innebærer at Vestfold og Telemark fylkeskommune betaler 20 millioner. I tillegg kommer mva, forsinkelsesrenter og omkostninger.

De økonomiske konsekvensene av forliket er innenfor politisk vedtatt ramme på 710 millioner kroner inkl. mva.