Forsker på lysforurensning langs fylkesveien

Rågiver for team elektro og veilys Espen Vestskogen (VTFK) og Carl Emil Øyri (NIBIO) diskuterer detaljer om hvordan fellene henger.
Rågiver for team elektro og veilys Espen Vestskogen (VTFK) (t.v) og Carl Emil Øyri (NIBIO) diskuterer detaljer om hvordan fellene henger. Foto: Rolf Marthinsen

Av:

Rolf Marthinsen

Publisert:

05.09.2023

Oppdatert:

05.09.2023 kl.13.00

I 2017 ble det i tidsskriftet Nature slått fast at lysforurensing påvirker insektenes adferd. For første gang i Norge forskes det nå på hvordan våre innsekter blir påvirket av kunstig belysning.

Du har kanskje kjørt forbi dem på fylkesvei 325 mellom Horten og Tønsberg. På seks lysmaster i nærheten av Berg fengsel henger innsektfeller laget i plexiglass og plast. Litt lenger inn i landskapet er det montert seks feller til som ikke synes like godt fra fylkesveien. Sistnevnte feller blir hengende i mørket om natten, mens de som er montert på lysmastene er belyst av gatelampene etter solen har gått ned.

Forskningsprosjektet er et samarbeid med NIBIO, USN, SVV og Vestfold og Telemerk fylkeskommune
Befaring av insektsfellene som henger under lyktestolpene på fv. 325 mellom Horten og Tønsberg. Foto: Rolf Marthinsen

 

Samarbeid

Innsektsfellene er en del av et forskningsprosjekt som går ut på å registrere insektenes aktivitet i området, og hvordan lyset påvirker aktiviteten. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Universitetet i SørØstNorge (USN), Statens vegvesen (SVV) og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Til sammen er det hengt ut 24 feller, tolv i forbindelse med fylkesveien og tolv ved lysløypa på andre siden av veien. Også ved lysløypa er seks av fellene montert under lysmaster, og seks noe lengre inn i landskapet.

Innhenting av data

Fellene fanger bare flyvende innsekter i et begrenset tidsrom. Vi var med forskerteamet ut for å gjøre klar fellene for en ny fangstperiode. Innsamlingen foregår på den måten at innsektene treffer plexiglassplatene når de flyr mot dem, og faller ned i en sjakt hvor de til slutt lander i såkalt drepevæske. Etter fangstperioden, som varer i sju dager, hentes de døde innsektene og registreringen kan starte. Insektene telles delvis manuelt og noe med hjelp av DNA-analyse. Med DNA defineres også artene, og ved telling av første innsamlingsperiode i mai hadde 1969 innsekter blitt offer for fellene. Flest biller.

Fellene gjøres klare
Carl Emil Øyri fra NIBIO gjør ininsektsfellene klare. Foto: Rolf Marthinsen

 

Representanter fra USN bruker i tillegg et helt spesielt måleverktøy for å måle lyset i seks retninger under hver felle. Fellene henger fire meter over bakken og tillegg er det satt ut klimaloggere som måler temperatur osv. I tillegg registreres det hvordan vegetasjonen er i området rundt fellene.

Hvordan påvirker LED-lysen insektene 

Hensikten med forskningen er å finne ut hvordan ny LED-belysning på virker insektenes aktivitet. LED-lysene har en annen fargetemperatur og sprer lyset annerledes enn gatebelysningen som ble brukt tidligere. Forskerne tror at fargetemperaturen de nye lampene har påvirker innsektene mer enn de gamle.

Inneværende år vil det bli fanget innsekter i fire perioder som hver varer i en uke. For at forskerne skal finne gode svar må registreringen foregå over tid. Foreløpig vil prosjektet registrere innsektenes aktivitet i dette området i tre år.