Forskrift om folkevalgtes godtgjøring på høring

Fylkeshuset i Tønsberg
Høringsuttalelser kan sendes på e-post eller som brev i posten til Vestfold og Telemark fylkeskommune innen 10. oktober. Foto: Christian Brekke / Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

29.08.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Et forslag til forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder for fremtidige Vestfold fylkeskommune er nå på høring. Høringsfristen er 10. oktober.

Hovedutvalg for Vestfold vedtok 25. august 2022 i sak 22/22 å sende forskriften ut på høring.

Målet med forskriften er å sikre at fylkestinget kan få en bred representasjon av fylkets innbyggere, som er uavhengig av den enkeltes sosiale og økonomiske og arbeidssituasjon for å kunne være representant for sitt parti og som gjør det mulig for alle å delta i lokalpolitikken.

Foreslår justeringer

I forslaget som er sendt på høring, er det gjort justeringer i godtgjørelsene til folkevalgte i forhold til dagens forskrift for Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Dette gjelder i hovedsak innenfor alle områder, eksempelvis er det lagt inn godtgjørelse for fylkesordfører med 100 % av stortingsrepresentantenes lønn, mot tidligere 110 %. For verv som fylkesvaraordfører, hovedutvalgsledere og øvrige folkevalgte er det også lagt inn justeringer.

LES FORSLAGET: Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder, Vestfold fylkeskommune

Høringsuttalelse

Det bes om at høringsuttalelse merket med saksnummer 22/28372 sendes Vestfold og Telemark fylkeskommune senest innen mandag 10. oktober 2022

Høringsuttalelse kan sendes elektronisk på post@vtfk.no, eller i brevs form til Vestfold og Telemark fylkeskommune, postboks 2844, 3702 Skien.

LES MER: Høringsbrev med liste over høringsinstanser

Folkevalgte i Vestfold fylkeskommune

Forslaget til en forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder for fremtidige Vestfold fylkeskommune er på høring fram til 10. oktober. 

Med ambisjoner for Vestfold

Les intervjuet med hovedutvalgsleder Mette Kalve (Ap), der hun forteller om ambisjonene for Vestfold og byggingen av en ny fylkeskommune.