Forslag til Planprogram for kystsoneplan ute på høring til 1. desember

Fyr utenfor Horten
Fyr utenfor Horten Foto: Foto: Eunika Sopotnicka/Getty Images

Av:

Tom Marius Lorier Holen

Publisert:

04.10.2021

Oppdatert:

07.06.2022 kl.12.51

Forslag til planprogram for regional kystsoneplan for Vestfold og Telemark er sendt ut på høring.

Fristen for å svare på høringen er 1. desember 2021 forteller rådgiver Gry Backe, i Vestfold og Telemark fylkeskommune, som leder arbeidet med ny regional plan for kystsonen i Vestfold og Telemark.  

-Vi er spent på høringsinstansenes synspunkter på planprogrammet. Vi ser fram til konkrete tilbakemeldinger som kan bidra til å forbedre planarbeidet, sier Gry Backe.

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en regional kystsoneplan for Vestfold og Telemark. Den skal uttrykke fylkets politikk for kystsonen og tydeliggjøre de nasjonale retningslinjene for vår region. Intensjonen med kystsoneplanen er å opprettholde og forbedre allmennhetens tilgang til kysten og følge opp de nasjonale hensynene som omfatter natur, landskap, friluftsliv og kulturmiljø på en bedre måte.

Inviterer til digitalt orienteringsmøte

I forbindelse med Fylkeskommunen inviterer til et digitalt orienteringsmøte om planprogrammet 6. oktober. Ønsker du å delta på dette, kan du kontakte tom.omnes.lia@vtfk.no.

Behandlet i fylkesutvalget

Planprogrammet skal blant annet gjøre rede for formålet med planarbeidet, beskrive planprosessen, opplegget for medvirkning og behovet for utredninger. Forslaget til  planprogram ble behandlet og vedtatt i lagt ut på høring av fylkesutvalget.

Høringsdokumenter

Alle høringsdokumentene er publisert under Planer og strategier på høring