Forslag til planprogram for regional trafikksikkerhetsplan på høring

Bilde av sykkelfelt på Porsgrunnsbrua.
Sykkelfelt på Porsgrunnsbrua Foto: Eva Susanne Drugg

Av:

Henriette Auensen

Publisert:

10.11.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

– Fristen for å svare på høringen er 1. februar 2022, forteller rådgiver Henriette Auensen i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Henriette Auensen leder arbeidet med ny regional plan for trafikksikkerhet i Vestfold og Telemark.  

- Vi er spent på høringsinstansenes synspunkter på planprogrammet. Vi vet at trafikksikkerhet er noe som engasjerer, og ser frem til konkrete tilbakemeldinger som kan bidra til å forbedre planarbeidet, sier Auensen.

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en regional trafikksikkerhetsplan for Vestfold og Telemark. Planen skal:

  • løfte bevisstheten om og virkemiddelbruken for trafikksikkerhetsarbeidet
  • fastsette mål, strategier og tiltak (i eget handlingsprogram), og gi føringer for fylkeskommunenes arbeid på trafikksikkerhet
  • bidra til å styrke trafikksikkerhetsarbeidet i fylket, og gi retning og innhold til samarbeid om trafikksikkerhet for de ulike aktørene i fylket.

Inviterer til digitalt orienteringsmøte

I forbindelse med høringen arrangeres et digitalt orienteringsmøte om planprogrammet 18.november.

Ønsker du å delta på dette, kan du kontakte anncarin.risinggaard@vtfk.no.

Behandlet i fylkesutvalget

Planprogrammet skal blant annet gjøre rede for formålet med planarbeidet, beskrive planprosessen, opplegget for medvirkning og behovet for utredninger. Forslaget til planprogram ble behandlet, vedtatt og lagt ut på høring av fylkesutvalget.