Først i landet med kulturtilbud til alle barnehager

Bilde av barn på konsert
Som eneste fylke i landet skal Vestfold og Telemark nå tilby et kulturprogram til alle barnehager (bildet er fra Marked for Musikk 2021). Foto: Erik Brandsborg/Kulturtanken

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

25.11.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Alle barnehagebarn i Vestfold og Telemark skal i fremtiden få et profesjonelt kulturtilbud, på lik linje med det skolelever får gjennom Den kulturelle skolesekken. Fylkeskommunen har nå bevilget penger til det som blir en unik kultursatsing i Norge for de aller yngste innbyggerne.

I sitt møte torsdag gjorde hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett det som kan sies å være et historisk vedtak: Vestfold og Telemark skal som første fylkeskommune i landet tilby et kulturtilbud til alle barnehager i fylket. Til drift av tilbudet bevilges 2 millioner kroner årlig, som skal sikre at fylkets barnehagebarn får 1-2 kulturopplevelser i ulike sjangre i året – som en start.

Barn har krav på kunst og kultur

- Dette er ingen tilfeldig satsing. Gamle Telemark fylke driftet barnehagekonserter i 30 år, og i den nye kulturstrategien for Vestfold og Telemark er ett av tiltakene å utrede muligheten for et kulturtilbud for barnehagene. I FNs Barnekonvensjon heter det at «Alle barn har rett til å delta i kunst og kulturliv». Skolebarn i Norge får dette gjennom Den kulturelle skolesekken, og nå ønsker vi å bidra til at også de yngste får tilbudet de har krav på, sier Maja Foss Five, leder av hovedutvalget.

I Stortingsmelding 18 (2020 –2021) «Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge», er kunst- og kulturtilbud til barnehagebarn et prioritert tiltak, men den statlige finansieringen mangler. Tidligere medfinansierte Rikskonsertene barnehagekonserter, men med nedleggelsen av Rikskonsertene forsvant tilskuddet og mange fylker la ned sitt kulturtilbud for barnehager.

- Vestfold og Telemark har vært pådriver for etablering av en nasjonal ordning som gir barnehager et profesjonelt og regelmessig kulturtilbud, og vi har gitt flere innspill om dette til storting og departement. Et slik tilbud kan bidra til tidlig innsats for å redusere sosiale forskjeller i samfunnet, gjennom at barn, uavhengig av bosted og bakgrunn, får et mangfoldig og inkluderende kulturtilbud, mener Five.

Pilotprosjekt med kommuner

Fylkeskommunen gjennomfører i 2021-2022 et pilotprosjekt for å utvide kulturtilbudet til barnehager, i samarbeid med Sandefjord, Tønsberg, Larvik, Færder, Horten og Holmestrand. Målet med er å høste erfaringer for hvordan et fremtidig tilbud kan organiseres. Så langt er det mange gode erfaringer.

- Dette bidrar til at barna får varierte kulturopplevelser, og er kanskje for en del barn det eneste møtet de har med profesjonell kultur. Dette bidrar også til inspirasjon for oss ansatte, og til gode felles opplevelser for barn og voksne, sier Heidi Davidsen ved Espira Åbol barnehage i Sandefjord.

Henriette Larsen som er rådgiver for kultur og idrett i Tønsberg kommune, er enig.

- Barn er åpne i møtet med kultur. Selve kulturopplevelsen er i seg selv verdifull og kan bidra til å skape positive opplevelser også for små barn. I møte med ulike kulturuttrykk lærer barn å reflektere over hva de liker og ikke liker, mener hun.

Et engasjert ungt publikum ved en barneforestilling med kunstner og forfatter Svein Nyhus under årets Kimen Litteraturfestival (foto: Frank Tindvik)

I piloten benyttes det etablerte DKS-nettverket i samarbeidet mellom fylke og kommuner, som muliggjør at barnehagetilbudet kan etableres uten vekst i fylkesadministrasjonen.

- Vestfold og Telemark fylkeskommune er veldig gode i sitt DKS-arbeid både med innhold, kompetanseheving og samarbeid. Vi trenger dette for barnehagene også. Profesjonell kunst til de små er demokratisk og inkluderende, og opplevelsesdimensjonen må stå i fokus. For Porsgrunn vil et slik ordning på regionalt nivå hjelpe oss videre i arbeidet med «Den kulturelle bæremeisen», sier Karen Dalevoll, som er koordinator for satsingen Porsgrunn kommune allerede har for kunst og kultur i barnehagen.

Forventninger til ny regjering

Dalevoll er spent på om ny regjering vil prioritere kunst og kultur i barnehagene.

- Vi hadde store forhåpninger til stortingsmeldingen og ble skuffet over at det ikke er bevilget statlige midler til profesjonell kulturformidling til barnehagebarn, men vi øyner nytt håp med ny kulturminister.

Fylkeskommunen håper deres satsing kan bidra til at det snart kommer en helhetlig nasjonal ordning.  

- Nå har politikerne gitt oss klarsignal, og vi kan gå videre i samarbeidet med kommunene om etablering av et kunst- og kulturtilbud til alle barnehager i fylket. Vi håper jo vår satsing vil bidra til å fremskynde en nasjonal ordning, sier Rønnaug Flatin, som leder piloten og jobber ved DKS-teamet i fylkeskommunen.

Les saken vedtatt i hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett her