Første heldigitale fylkesting

Det heldigitale fylkestinget ble gjennomført i plattformen Microsoft Teams

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

13.03.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Fylkestinget i Vestfold og Telemark har i dag gjennomført sitt første heldigitale fylkesting, som et ledd i å begrense spredning av koronaviruset.

Et nær fullsatt fylkesting og flere ansatte i fylkesadministrasjonen, totalt 67 personer, var i dag samlet til det første heldigitale fylkestingsmøtet i Vestfold og Telemarks historie.

- Å redusere nærkontakt mellom mennesker er som kjent viktig for å redusere spredningen av koronaviruset, og derfor har vi prioritert å få på plass digitale verktøy så raskt som mulig. Dette første digitale fylkestingsmøtet ble en god opplevelse, selv om digitale møter aldri blir samme som å møtes fysisk, sier fylkesordfører i Vestfold og Telemark, Terje Riis-Johansen.

Et viktig fylkesting

Han mener det viktigste nå er å finne løsninger som fungerer praktisk godt nok til formålet, og akseptere at alt ikke fungerer knirkefritt på første forsøk.

- Nå var behovet å få gjennomført et fylkestingsmøte raskt, og samtidig begrense smitterisikoen. Jeg er bekvem med gjennomføringen av møtet, og vi fattet noen beslutninger på et godt grunnlag. Løsningen for stemmegivning var ikke optimal, men det har vi allerede satt i gang et arbeid for å løse. Dette skal være på plass til neste fylkesting, hvor sakslisten blir mer omfattende, forklarer han.

Fylkesordføreren uttrykker lettelse over å ha gjennomført det første fylkestingsmøtet i den unntakstilstanden samfunnet nå befinner seg i.

- Timingen for og samles var god, dagen etter regjeringen presenterte sine foreløpige hovedtiltak for å bekjempe koronaviruset. I denne spesielle situasjonen var det godt å få samlet fylkets folkevalgte, og for meg føltes det som et viktigere fylkesting enn det nok kanskje oppleves utad, sier Riis-Johansen.

I tillegg til å behandle en politisk sak om at møter i fylkesting, fylkesutvalg, hovedutvalg og andre fylkeskommunale organer fremover kan gjennomføres helt eller delvis som fjernmøter, fikk fylkestinget en gjennomgang av fylkeskommunens beredskapsplaner- og arbeid i forbindelse med koronaviruset.

Dugnadsinnsats

Å etablere nye, digitale samhandlingsformer på kort varsel gjør seg ikke selv, og mange i fylkesadministrasjonen har arbeidet både sent og tidlig med å få det på plass. Lisbeth Svensson, direktør for næring, innovasjon og kompetanse, er imponert.

- Her løftes det i flokk, og det ligger en felles dugnadsinnsats bak at vi allerede så raskt har fått på plass plattformer og instrukser for digitale politiske møter, og ikke minst fjernundervisning i videregående skole. Fra neste uke av skal 14.500 elever ved våre 21 videregående skoler få digital hjemmeundervisning, forteller hun.

Svensson håper vi som samfunn kan ta med oss de gode erfaringene vi nå opplever i krsen vi befinner oss i, også når hverdagen normaliseres.

- For elever som nå må forholde seg til fjernundervisning kan det by på utfordringer, men samtidig en mestringsopplevelse. Slik vil det være for mange av oss. Endringene vi nå må gjennom kan gjøre oss flinkere, som individer og samfunn, til å tilpasse oss endringer. Men endring krever økt raushet. Hvis vi er rause med hverandre, så vil dette går bra, mener Svensson.

 

Det første heldigitale fylkestingsmøtet kan sees her

Hold deg oppdatert

Koronaviruset: Tiltak og støtte for Vestfold og Telemark. Her får du  siste nytt, råd og informasjon om situasjonen.